Załącznik nr 3b – Zakres i wysokość oszacowanych szkód drzew i

advertisement
/pieczątka urzędu gminy/
Załącznik nr 3b do protokołu z oszacowania szkód w uprawach trwałych
Zakres i wysokość oszacowanych szkód drzew i krzewów sadowniczych na plantacjach towarowych
/imię i nazwisko/
/data sporządzenia/
/adres siedziby gospodarstwa/
/adres zamieszkania producenta rolnego/
L.p.
Rodzaj środka trwałego - drzewa i krzewy
sadownicze.
Metoda wyceny – katalogi, cenniki, data ich
wydania. Określanie wartości plantacji kultur
wieloletnich. Krzysztof Zmarlicki. Polska Federacja
Mierniki rzeczowe –
jednostka miary,
wartość jednostkowa
Wartość
bieżąca
roślin (Wb)
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2011
2
1
gatunek, odmiana, wiek, podkładka, rozstawa
powierzchnia
uszkodzona
(ha)
Wskaźnik oceny
bonitacyjnej wartości
bieżącej roślin
(Wbwb)
Wbwb=(stanowisko+stan
Wskaźnik oceny
zdrowotny)/2
Stanowisko, warunki
Punktacja cech określających
wartość bieżącą roślin
siedliskowe i glebowe
stanu
zdrowotnego
Wartość roślin
sadowniczych
(Wrs)
Wrs = Wb * Wbwb
3
4
5=3*4
6
7
8=(6+7)/2
9=5*8
szt.
jednostkowa wartość
bieżąca
(zł/szt)
zł
-
-
-
zł
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
…
0
0
0
x
0
Razem
0
Czytelny podpis przewodniczącego komisji gminnej:
0
X
0
x
x
Download