powtórzenie o odżywianiu

advertisement
Powtórzenie –odżywianie, pokrycie ciała, szkielet
1.Pokrycie ciała u bezkręgowców. Zwróć uwagę na przystosowania do środowiska życia.
a. Cechy tkanki nabłonkowej(2)
b. Środowisko życia i pokrycie ciała pantofelka i ameby.(4)
c. Środowisko życia i pokrycie ciała jamochłonów(chełbia i stułbia)(4)
d. Środowisko życia i pokrycie ciała dżdżownicy, raka, owadów.(4)
2.Pokrycie ciała kręgowców. Zwrócić uwagę na przystosowania do środowiska życia.
a. warstwy skóry kręgowców(2)
a. Wytwory skóry ryb i ich znaczenie w przystosowaniu do środowiska życia.(3)
b. Środowisko życia i cechy skóry płazów. Które cechy ułatwiają życie w środowisku wodnym? Jakie
funkcje pełni skóra płazów?(3)
c. Środowisko życia i cechy skóry gadów. Wytwory naskórka u gadów i ich znaczenie.(4)
d. Środowisko życia i cechy skóry ptaków. Wytwory naskórka u ptaków i ich znaczenie.(4)
e. Środowisko życia i cechy skóry ssaków. Wytwory naskórka ssaków i ich znaczenie.(4)
3. Funkcje szkieletu(2)
4. Cechy szkieletu ptaka przystosowujące do lotu.(5)
4. Tkanki okrywające u roślin(skórka i korek) i ich cechy budowy.(2)
5. Tkanki wzmacniające u roślin ich cechy budowy i funkcja.(3)
6. Składniki pokarmowe i ich funkcja.(2)
7. Z jakich związków chemicznych zbudowane są białka?(5)
8. Z jakich związków chemicznych zbudowane są tłuszcze?(5)
9.Podaj przykłady cukrów prostych występujących w organizmach żywych.(3)
10.Gdzie występują podane cukry i jaka pełnią rolę: skrobia, glikogen, celuloza, chityna.(4)
11. Znaczenie wody dla organizmów żywych.(2)
12.Co oznaczają terminy: metabolizm, anabolizm, katabolizm.(4)
13.Różnica miedzy anabolizmem, a katabolizmem.(5)
14. Wyjaśnij pojęcia :autotrofy, heterotrofy.(4)
15. Podaj przykłady organizmów samożywnych.(2)
16. Podaj przykłady organizmów heterotroficznych.(2)
17.Napisz reakcję fotosyntezy, zaznacz substraty i produkty.(2)
18. Gdzie zachodzi fotosynteza? (u jakich organizmów, w jakich organach, w jakim organellum?).(2)
19. Warunki potrzebne do fotosyntezy.(3)
20.Budowa liścia(tkanki w liściu i ich funkcja, przekrój poprzeczny przez blaszkę liściową)(4)
21.Od czego zależy intensywność fotosyntezy?(4)
22. Napisz łańcuch pokarmowy i zaznacz poszczególne ogniwa.(producenci, konsumenci I rz,
konsumenci II rz)(2)
23. Przystosowania roślinożerców do pobierania i trawienia pokarmu.(2)
24. Przystosowania mięsożerców do pobierania i trawienia pokarmu.(2)
25. Na czym polega trawienie?(3)
26. Narządy budujące układ pokarmowy ssaka i ich funkcja.(3)
27. Aparaty gębowe u owadów. (3)
28. Cechy budowy dziobów ptaków w zależności od rodzaju pobieranego pokarmu.(4)
29. Przystosowanie pantofelka, stułbi, żaby, żmii do zdobywania pokarmu.(5)
30. Na czym polega rolnictwo ekologiczne?(5)
31. Jakie konsekwencje dla zbiorników wodnych ma nadmierne nawożenie pól.(5)
32. Wymień rodzaje zębów u ssaków.(5)
33. Jaką funkcję pełnią kosmki jelitowe. (5)
34. Jak zbudowany jest żołądek przeżuwaczy.(5)
Download