Metody

advertisement
Metody
chronolog. Wzgledna
1)m.stratygraficzna, warstwy nizsze,wyzsze(wertykalna horyzontalna)
2)m. oparta na czaso-przestrzennej zmiennosci wyst, typow zabytkow- zast zabytkow
innymi ,zmiany we frekwencji
3)m. ustalania wspolczesnosci reliktow archeolog. Zespoly zwarte
4)m. fluorowa i kolagenowa- okr wieku kosci, przemiany chemiczne- zas
uwodnionego apatytu przez fluoroapatyt, proces mineralizacji
chronolog. Bezwzgledna
1)m.importow wyst zabytkow już opisanych z innych rejonow np. monety, albo jak
wyst z innymi już znanymi przedm., najdalej do 3000pne (II tys pne w PL), bada
wplyty rzymskie
2)m. powiazane z cyklem zmian klimatycznych, war cieple- interglacjalne, zimneglacjalne, b dobrze widoczne warstwy osodow, widac stos zawartsci 2 stalych
izotopow tlenu 10o i 18 o), 23 strefy izotopowe, ost 1mln lat czeste zlodow, okr
zlodow- os lodowcowe i wodno lodowcowe, okr peryglacjalny- osady eoliczne –lessy
wydmy piaszczyste, okr interglacjalny- gleby wytw z roslin
3)ewolucja founy- wymieranie ,zmiany w gatunkach które tow zabytkom
4)m. paleomagnetyczna natezenie i orientacja pola magn ziemii= w glinach ( lawa i
glina palona)
5)m.tafrochronologiczna- wyk obszrow wulk, wynchronizacja warstw-na roznych
obszarach te same-przeniesione rpzez wiatr
6)m.radioweglowa- ustalanie zawartosci 14C w stos do izotopow stalych wegla 12C i
13C w mat. Kopalnym, gdy znamy pocz ilosc 14C, okres polow rozpadu-5570- znika
polowa 14C, datuje mat, najcz wyst w wykopaliskach-wegiel drzewny, kosci, subst
organiczne, tez izotopy toru(230T), jonu (230J) uranyy- maja dluzszy okres polow
rozpadu, dat do ok. 5000tys wstecz
7).m. argonowo-potasowa- okresl stos 40K) izotopu potasu do argonu 40A, do skal
wulk gdize wys temp powodowaly zerowanie zegara izotopowego dla argonu,
datowanie w afryce nawet do 1,5mln
8)m.termoluminescencyjna, wyk mineralow które przy podgrzaniu emituja energie,
duza granica bledu,odp chronol kalendarzowej, emitowana energia jest
proporcjaonalna do radioaktywnosci otoczenia i do czasu jaki uplynal od ostatniego
podgrzania czy naswietlania np. ziarna kwarcu w ceramice albo piasek
9)met rezonansu spinowego- datuje pokrywy naciekowe, w fazie experymentow
10)m. dendrochronologiczna- tylko do mlodszych okr, wymaga dobrze
zakonserwowanych pni drzew( gl srodow rzeczne i bagienne), obserwacja slojow
rocznego przyrostu, zmiana w zal do wilgotnosci i temp, szersze sloje- korzystne lato,
wezsze-mniej. Drewniane budowle
Download