Informacja o laparoskopowej cholecystektomii

advertisement
Informacja o laparoskopowej
cholecystektomii
Operacja, którą Pani/Panu proponujemy, wymaga
Pani/Pana zgody. Aby tę decyzję ułatwić, w tej ulotce
oraz w ewentualnej rozmowie wyjaśniającej informujemy
o znaczeniu i możliwych powikłaniach planowanego
zabiegu.
Co to jest pęcherzyk żółciowy?



Pęcherzyk żółciowy jest to narząd w kształcie
gruszki leżący poniżej prawego płata wątroby.
Jego główną funkcją jest gromadzenie i
zagęszczanie
żółci
produkowanej
przez
wątrobę. Żółć jest uwalniana z pęcherzyka po
jedzeniu w trakcie procesu trawienia. Żółć przez
wąskie przewody (drogi żółciowe) przedostaje
się do jelita cienkiego.
Usunięcie
pęcherzyka
nie
powoduje
upośledzenia trawienia.
Co powoduje choroby pęcherzyka żółciowego?





Dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego
są zwykle powodowane przez obecność złogów
– kamieni zbudowanych z cholesterolu i
kwasów żółciowych, które powstają w
pęcherzyku i drogach żółciowych.
Nie jest jasna przyczyna powstawania kamieni
żółciowych
Nie
jest
znana
metoda
zapobiegania
powstawaniu kamieni żółciowych.
Kamienie mogą blokować odpływ żółci z
pęcherzyka żółciowego powodując obrzęk i
ostry ból brzucha, wymioty, niestrawność,
czasami gorączkę.
W sytuacji gdy kamienie blokują główne drogi
żółciowe powstaje żółtaczka, czasami dochodzi
do groźnego powikłania jakim jest ostre
zapalenie trzustki.
Jak są diagnozowane i leczone choroby pęcherzyka
żółciowego?
Najczęściej używaną techniką do wykrywania kamieni
żółciowych jest USG (ultrasonografia)



W
niektórych
bardziej
skomplikowanych
przypadkach wykonuje się dodatkowe badania
obrazowe (TK, MRI).
Kamieni żółciowych nie można wyleczyć dietą
lub środkami farmakologicznymi. Mogą one
przynieść
krótkotrwałą
poprawę,
ale
długofalowo nie zapewniają wyleczenia.
Chirurgiczne usunięcie pęcherzyka żółciowego
jest jedyną skuteczną metodą leczenia kamicy
pęcherzyka żółciowego.
Dlaczego proponujemy Państwu tą operację?
Aby uniknąć wymienionych powyżej powikłań
pęcherzyk żółciowy ze złogami należy operacyjnie
usunąć. Leczenie tego typu jest wskazane u osób, które
mają typowe dolegliwości bólowe lub/i powikłania kamicy
(zapalenie pęcherzyka, trzustki, dróg żółciowych)
Bezobjawową kamicę powinny leczyć operacyjnie m.in.
osoby planujące dłuższy pobyt w krajach, gdzie dostęp
do pomocy lekarskiej jest ograniczony, z drobnymi
złogami (większe prawdopodobieństwo przedostania się
złogów do przewodów żółciowych), nie ukończyły 35 lat,
niektóre osoby ze schorzeniami kardiologicznymi i
nefrologicznymi,
pacjenci
przed
planowanym
przeszczepem serca lub nerek.
Przeprowadzenie zabiegu
Operacja laparoskopowej cholecystektomii polega na
wycięciu całego pęcherzyka żółciowego manipulatorami
wprowadzonymi do jamy brzusznej przez kilka
(standardowo 3 lub 4) niewielkich (1-1,5 cm) cięć na
powłoce brzucha. Laparoskop to metalowa tuba z
kamerą przesyłającą obraz z jamy brzusznej do
monitora. Technika laparoskopowa w porównaniu z
operacjami tzw. klasycznymi ma wiele zalet: zapewnia
krótszą hospitalizację, mniejszy ból okołooperacyjny,
szybszy pełny powrót do aktywności fizycznej, lepszy
wynik estetyczny, mniej zrostów otrzewnowych i in.
Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym.
Należy pamiętać, że w przypadku nieprzewidzianych
komplikacji
śródoperacyjnych
(np.
wątpliwości
anatomicznych, zrostów otrzewnowych po uprzednio
przebytych operacjach) może zajść konieczność zmiany
sposobu operacji na tzw. klasyczny, czyli z otwarciem
powłoki brzucha. Zamiana dostępu operacyjnego nie jest
traktowana jako powikłanie.
Możliwe powikłania
Podczas zabiegu może dojść do niepożądanych
zdarzeń m.in. do krwawienia do jamy brzusznej,
uszkodzenia
dróg
żółciowych
lub
przewodu
pokarmowego, krwiaków w miejscu wprowadzenia
trokarów, zakażenia ran operacyjnych, powikłań
zakrzepowo-zatorowych. Wymienione powikłania są
rzadkie, nie można ich przewidzieć przed zabiegiem.
Większość z nich powinna być opatrzona w jeszcze w
czasie zabiegu cholecystektomii, w przeciwnym razie
grożą poważnymi powikłaniami.
Czego można spodziewać się po zabiegu?

Jak po większości zabiegów po operacji może
wystąpić ból w okolicy ran operacyjnych lub/i
barków. Mogą również występować nudności i
wymioty.



Gdy pacjent toleruje dietę płynną, może opuścić
szpital tego samego lub następnego dnia po
zabiegu operacyjnym.
Wstanie z łóżka i chodzenie jest zalecane tak
wcześnie jak to możliwe. Pacjent może usunąć
opatrunki i kąpać się pod prysznicem 1 dzień po
zabiegu operacyjnym.
Zwykle powrót do normalnej aktywności
życiowej (prowadzenie samochodu, wchodzenie
po
schodach,
podnoszenie
niewielkich
ciężarów) następuje w przeciągu 1 tygodnia
Kiedy pilnie należy skontaktować się z lekarzem po
operacji?
Skontaktuj się z Twoim lekarzem w przypadku
wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów:
- Gorączka powyżej 39 C
- Krwawienie z ran operacyjnych
- Narastające wzdęcie brzucha, spadek ciśnienia
krwi, omdlenie
- Ból który nie mija po zażyciu leków
przeciwbólowych
- Nudności lub wymioty
- Dreszcze
- Przewlekły kaszel lub brak tchu
- Ropna wydzielina z którejkolwiek z ran
pooperacyjnych
- Powiększające się zaczerwienienie wokół ran
pooperacyjnych
- Jeżeli nie możesz jeść lub pić
Planowo wizyta pooperacyjna odbywa się 7-10 dni po
zabiegu.
Proszę pytać, jeśli Państwo nie wszystko
zrozumieliście, albo jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym
zabiegu, wymienionych powikłaniach bądź innych
nurtujących problemach związanych z proponowanym
zabiegiem.
Zapoznałam/Zapoznałem się z wyżej wymienionymi
informacjami dotyczącymi wykonania zabiegu.
………………………………………………………………….
Nazwisko i imię badanego lub opiekuna:
Data i podpis:
.....................................................................
Wersja, 16.05.2013 r.
Download