Choroby dróg żółciowych. Pęcherzyk żółciowy

advertisement
Choroby dróg żółciowych.
Pęcherzyk żółciowy
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WUM
Izabela Taranta
Drogi żółciowe
Żółtaczka
Żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych i
twardówek spowodowane odkładaniem się
bilirubiny w tkankach
Stężenie w surowicy >2 mg/dl (34 μmol/l)
Cholestaza- zastój żółci powodujący
żółtaczkę, świąd i zwiększenie aktywności
enzymów wskaźnikowych cholestazy (AP,
LAP, GGT)
Cholestaza
wewnątrzwątrobowa
 cholestatyczna postać wirusowego zapalenia
wątroby
 cholestatyczna postać żółtaczki polekowej
(tyreostatyki, hormony płciowe, fenotiazyna)
 alkoholowe stłuszczenie wątroby
 cholestaza ciążowa
 żółtaczka pooperacyjna (ustępuje samoistnie po 23 tygodniach)
 zakażenia bakteryjne
 marskość żółciowa pierwotna
 cholestaza żółciowa samoistna nawracająca
Cholestaza
zewnątrzwątrobowa
 Zatkanie wewnątrzkanalikowe
kamienie przewodu żółciowego wspólnego
ścieśnienie brodawki
zapalenie dróg żółciowych
guz
zwężenia
pasożyty
 Ucisk przewodów pozakanalikowy
pericholecistitis,
pancreatitis,
rak trzustki i inne guzy
torbiele rzekome trzustki
bąblowiec wątroby
ropień wątroby
Choroby dróg żółciowych
 choroby wrodzone
atrezja dróg żółciowych
torbiele przewodu żółciowego wspólnego
 choroby nabyte
kamica
hemobilia
nowotwory
Kamica żółciowa
 10-15 % ludności, wzrost wraz z wiekiem,
75% bezobjawowa
 rodzaje kamieni: cholesterolowe i
mieszane- 80%; bilirubinowo- barwnikowe
 u 20 % stwierdza się zwapnienie kamieni
 w 10% przypadków kamicy pęcherzyka
jednocześnie kamienie w przewodzie
żółciowym wspólnym
Etiologia





Czynniki dziedziczne
Wiek
Płeć
Dieta
Otyłość cukrzyca
Klinika

KAMICA BEZOBJAWOWA- 75% przypadków

KAMICA OBJAWOWA- 25% przypadków
kolka żółciowa
nieswoiste dolegliwości w nadbrzuszu
Powikłania
 Ostre zapalenie pęcherzyka
bakteryjne zapalenie pęcherzyka żółciowego
perforacja kamieni
zespół Mirizziego (żółtaczka zaporowa w wyniku ucisku
przewodu żółciowego wspólnego z zewnątrz)
 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka
żółciowego
pęcherzyk obkurczony
pęcherzyk porcelanowy (prowadzi do raka pęcherzyka)
 Wędrówka kamieni
zatkanie przewodu pęcherzykowego
zapalenie dróg żółciowych
ZESTAWIENIE TYPOWYCH
OBJAWÓW KLINICZNYCH
ZESTAWIENIE TYPOWYCH
OBJAWÓW KLINICZNYCH
ZESTAWIENIE TYPOWYCH
OBJAWÓW KLINICZNYCH
Rozpoznanie
 Wywiad + badanie fizykalne
 Badania laboratoryjne:
zapalenie : CRP,OB., WBC
niedrożność przewodu: bilirubina bespośrednia, GGT, fosfataza
zasadowa
wstępujące zapalenie dróg żółciowych
 Usg ( najszybciej i najtaniej)
 Tomografia dróg żółciowych metodą
rezonansu jądrowego
 Dożylna cholangiografia
Leczenie
 objawowe
 chirurgiczne:
cholecystektomia klasyczna
cholecystektomia laparoskopowa
 endoskopia
ECPW
sfinkterotomia
protezowanie dróg żółciowych
Zapalenie dróg żółciowych
Cholangitis:
infekcja dróg żółciowych;
najczęściej w wyniku zatkania przez kamienie i żółć;
może prowadzić do sepsy
objawy: triada Charcot w 70% (ból w prawym górnym
kwadrancie brzucha; żółtaczka, gorączka)
leczenie: antybiotykoterapia, ECPW, w niektórych
wypadkach leczenie operacyjne
Download