HomEOOOSE 18 - lapteka.com.pl

advertisement
HomEOOOSE 18
Zaburzenia
.........................
.........................
.........................
..
.....
..
... ...
......
.....
..
....
..
..
...
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
l'
•••••
• 1
•••••
l'
żółciowych
dróg
Roztwór pitny homeopatyczny .
•••••
• 1
•••
• 1
•••
.........................
SKŁAD
Carduus marianus........................
Leplandra virginica
China
Mercurius dulcis..
Vipera torva
aa ad 30 mi
3 OH
3 OH
3 OH
. 5 CH
5 CH
WŁAŚCIWOŚCI
Homeodose 18 stanowi kombinację pięciu leków homeopatycznych,
działających na drogi żółciowe.
Carduus marianus - przekrwienie wątroby przewlekłe i zaburzenia dróg
żółciowych. Leptandra virginica - bóle woreczka żółciowego i kolka wątrobowa.
China - schorzenia dróg żółciowych, połączone z bólami w jamie brzusznej,
wymiotami i biegunką Mercurius dulcis - nadmierne wydzielanie żółci,
połączone z nudnościami. Vipera torva - przekrwienie i bolesność wątroby.
WSKAZANIA
Zaburzenia funcjonowania dróg żółciowych
Download