10 Enzymy wątrobowe i mięśniowe oraz próby

advertisement
10
Krążenie
ogólne
Enzymy wątrobowe i mięśniowe oraz próby czynnościowe wątroby 163
Kwasy żółciowe
Cholesterol
Pierwotne kwasy żółciowe
Drogi
żółciowe
Krążenie
wrotne
Kwasy żółciowe całkowite =
pierwotne +
wtórne kwasy żółciowe
Sprzężone
kwasy żółciowe
obecne w żółci
Jelita
Ryc. 10-12 Pierwotne kwasy żółciowe powstają z cholesterolu, następnie są sprzęgane z glicyną lub tauryną, wydzielane do kanalików
żółciowych i transportowane przez drogi żółciowe do jelit. Bakterie jelitowe przekształcają część pierwotnych kwasów żółciowych we
wtórne kwasy żółciowe. Sprzężone kwasy żółciowe są sprawnie wchłaniane w jelicie biodrowym do krążenia wrotnego, ponownie transportowane do wątroby, gdzie następuje ich skuteczny wychwyt przez hepatocyty i powtórne wydzielanie do żółci. Integralność krążenia
jelitowo-wątrobowego w stosunku do kwasów żółciowych sprawia, że proces ich wchłaniania zwrotnego i utrzymywania stałej puli kwasów żółciowych w krążeniu wrotnym jest bardzo wydajny.
Krążenie
ogólne
↑ Kwasów żółciowych
C
B
A
D
Krążenie
wrotne
Drogi
żółciowe
Kwasy żółciowe
Jelita
Ryc. 10-13
Wzrost stężenia kwasów żółciowych w krążeniu ogólnym jest zazwyczaj spowodowany przez jedno z czterech zaburzeń:
wrodzone zespolenie wrotno-układowe (A), dysplazję mikronaczyniową wątroby (B), choroby wątroby prowadzące do zastoju żółci (C) lub
pozawątrobowy zastój żółci (D).
Download