1 - taklasa

advertisement
Daty 50-104 – Sprawdzian z dat nr 2
1180 – zjazd w Łęczycy. Ostateczne obalenie zasady senioratu
ok. 1200 – powstają pierwsze uniwersytety w Paryżu, Bolonii i Salerno
1211 – lokacja pierwszego polskiego miasta na prawie magdeburskim, Złoto Ryi
1226 – Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski
1241 – najazd Mongołów. Bitwa pod Legnicą (Henryk Pobożny)
1295 – koronacja Przemysła II
1300 – koronacja Wacława II
1320 – koronacja Władysława Łokietka w Krakowie
1331 – zwycięstwo Łokietka nad hufcem krzyżackim pod Płowcami
1333 – koronacja Kazimierza Wielkiego
1343 – „Wieczysty pokój” w Kaliszu z Krzyżakami
1364 – założenie Akademii Krakowskiej (Kazimierz Wielki)
1370 – śmierć Kazimierza Wielkiego. Koniec panowania dynastii Piastów w Polsce
1374 – przywilej koszycki (Ludwik Węgierski)
1376 – początek wielkiej schizmy zachodniej, rozłam w kościele katolickim
1385 – układ w Krewie. Unia personalna Polski i Litwy
1386 – chrzest i koronacja Jagiełły
1388 – piotrkowski (Władysław Jagiełło)
15 lipca 1410 – zwycięska bitwa wojsk polsko-litewskich nad krzyżakami pod Grunwaldem
1411 – pokój w Toruniu z Krzyżakami
1413 – unia w Horodle między Polską, a Litwą
1422 – przywilej Czerwiński (Władysław Jagiełło)
1423 – statut Warcki (Władysław Jagiełło)
1444 – wojska chrześcijańskie ponoszą klęskę w bitwie pod Warną z Turkami (Władysław III Warneńczyk)
1450 – Jan Gutenberg wynalazł druk. Umowna data końca średniowiecza i początku czasów nowożytnych
1453 – Turcy zdobywają Konstantynopol. Koniec cesarstwa bizantyjskiego. Umowna data końca średniowiecza i
początku czasów nowożytnych
1454 – inkorporacja Prus i Pomorza Gdańskiego do Polski
1454 – przywilej mieszawski (Kazimierz Jagiellończyk)
1466 – II pokój toruński. Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski
1492 – Krzysztof Kolumb odkrywa nowy kontynent – Amerykę. Umowna data końca średniowiecza i początku
czasów nowożytnych
1493 – Jan Olbracht zwołuje pierwszy dwuizbowy sejm walny
1496 – przywilej piotrkowski (Jan Olbracht)
1498 – Vasco Da Gama opłynął Afrykę i dotarł do Indii
1501 – przywilej mielnicki (Aleksander Jagiellończyk)
1505 – konstytucja Nihil Novi (Aleksander Jagiellończyk)
1515 – zjazd wiedeński. Jagiellonowie podpisują układ z Habsburgami i oddają im koronę czeską i węgierska w
razie śmierci ostatniego z tej linii Jagiellonów
1517 – wystąpienie Marcina Lutra. Początek reformacji
1519 – Ferdynand Cortem rozbija państwo Azteków w Meksyku
1520 – sejm toruński i bydgoski ustala pańszczyznę na 1 dzień w tygodniu z łana chłopskiego
1526 – król Węgier Ludwik Jagiellon ginie w przegranej bitwie z Tyrkami pod Mohaczem
1533 – konkwistador hiszpański Franciszek Pizzaro niszczy wielkie Królestwo Inków w Ameryce Południowej
1534 – akt supremacji w Anglii. Król Henryk VIII głową kościoła anglikańskiego
1537 – pierwsza w Polsce rokosz szlachty za Zygmunta I Starego
1540 – Hiszpan Ignacy Loyola zakłada zakon Jezuitów
1541 – podział Węgier
1543 – Mikołaj Kopernik ogłasza dzieło „O obrotach ciał niebieskich”
1555 – pokój w Augsburgu, kończący wojny religijne w Niemczech
1562 – sejm piotrkowski. Reforma ruchu egzekucyjnego
1598 – Edykt nantejski, koniec wojen religijnych we Francji
1112 – 1113 – powstaje I Kronika Polska Galla Anonima
1356 – 1360 – statuty Kazimierza Wielkiego: Piotrkowski, Wiślicki, unifikacja prawa
1430; 1433 – przywilej jedlneńsko-krakowski (Władysław Jagiełło)
1454 – 1466 – wojna trzynastoletnia polsko-krzyżacka
1519 – 1522 – Ferdynand Magellan zorganizował I podróż dookoła Ziemi
1545 – 1563 – sobór trydencki. Początek kontrreformacji kościelnej
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards