KURS MEDYCZNY Przeglad najistotniejszych - E

advertisement
KURS MEDYCZNY
GRANTODAWCA
Przeglad najistotniejszych
zagadnien w leczeniu
raka piersi
PAT RO N AT M E D I A L N Y
4
LUTEGO
GDANSK
Przeglad najistotniejszych
zagadnien w leczeniu raka piersi
DATA:
MIEJSCE:
SOBOTA, 4 LUTEGO 2017
Hotel Qubus,
ul. Chmielna 47, 80-748 Gdańsk
09.00- 09.30
Rejestracja uczestników
09.30 – 09.40
Otwarcie spotkania
09.40 – 09.55
Hormonozależny rak piersi - zasady postępowania – dr Elżbieta Senkus - Konefka
09.55 – 10.15
Prezentacja przypadku wraz z omówieniem - dr Anna Majstrak - Hulewska
10.15 – 10.45
Jak zaplanować sekwencję leczenia chorej na hormonozależnego raka piersi?
– dr Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa
Dr n. med. Elżbieta Senkus - Konefka
Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk
Dr n. med. Mariola Kosowicz
10.45 – 11.00
Przerwa kawowa
11.00 – 11.20
Miejsce zastosowania GCSF we współczesnym leczeniu chorych na raka piersi
– dr Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld
Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa
11.20 – 11.50
Case study – dr Elżbieta Senkus - Konefka
Dr Anna Majstrak - Hulewska
11.50 – 12.10
Psychologiczny obraz pacjentek z rozpoznana choroba nowotworową
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Warszawa
- dr Mariola Kosowicz
12.10 – 12.20
Podsumowanie i zakończenie spotkania – dr Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld
12.20
Zakończenie, rozdanie certyfikatów
Download