1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1
1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: środków ochrony roślin, środków do higieny i
konserwacji, nawozów w 2015 roku.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa na szkółkę Leśnictwa Kolonia: środków ochrony roślin,
środków do higieny i konserwacji, nawozów w 2015 roku. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie
się na koszt dostawcy w kilku partiach według uzgodnień telefonicznych:
1. Pierwsza partia -do 30 marca 2015 r.
2. Pozostałe partie w terminie dwóch dni od zamówienia telefonicznego, ostatnia partia nie później
niż do 31 grudnia 2015 r.
Opakowania po zużytych środkach chemicznych, będą odbierane przez Wykonawcę na jego koszt.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
lp
nazwa
jm główna
Ilość
uwagi
1.
BAKTERIERENT
l
2.
MOGETON 25 WP 1,5 kg
kg
6
3.
ACROBAT MZ 69 WG
kg
3
4.
GLIFOCYD 360 SL a 1l
l
5.
GWARANT 500 SC a1l
l
6.
Miedzian 50 wp a1,5 kg
kg
1,5
7.
SIGNUM 33 WG
kg
6
8.
STARPRO 430 SC
l
5
9.
PENNCOZEB 80 WP a1kg
kg
4
10.
TOPSIN M 500 SC
l
1
11.
SUPERAM 10 al.
l
5
12.
THIRAM GRANUFLO 80 WG a1kg
kg
3
13.
ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS a 10 kg
kg
14.
Azofoska granulat a25kg
kg
250
15.
BioEkor
l
200
16.
Hydrocomplex a25kg
kg
17.
Mocznik opak do 25kg
kg
18.
Osmocote Exact 3-4m
19.
a5l
a25kg
50
10
2
dostawa na telefoniczne
30 zamówienie
25
Dostawy na telefoniczne
1000 zamówienie
kg
600
Osmocote Exact 5-6m a25kg
kg
400
20.
Osmocote Exact 8-9m a25 kg
kg
250
21.
Osmocote Exact Protect 12-14
kg
22.
Perlit ( 1-6 mm) worek a 125 l
l
2500
23.
Polimag S
kg
1000
24.
Saletra amonova a30
kg
500
25.
Siarczan magnezu posypowy siedmiowodny
kg
500
26.
Siarczan Miedzi a 25kg
kg
150
27.
Siarczan potasu granulowany
kg
500
28.
Superfosfat
kg
100
29.
Wapno budowlane a30 kg
kg
500
30.
RODENTOX® DBW
kg
50
100
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards