wykaz do zapytania o cenę-pomoce naukowe

advertisement
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu
Wyposażenie do projektu „Program Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie
Kujawsko - Pomorskim”
Pomoce naukowe
Lp.
Nazwa artykułu
Jednostka
miary (sztuk,
zestaw)
Ilość
(sztuk,
zestaw)
1
Moja Ojczyzna – plansze (MERITUM PUH)
szt.
1
2
Gramatyka dla najmłodszych 44 tablice informacyjno-ilustracyjne formatu
B3 (MERITUM PUH)
szt.
1
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
Cena
jednostkowa
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
Wartość
netto
Stawka
VAT w %
Wartość
brutto
1
3
Magnetyczne liczmany i cyfry do demonstracji (z truskawką)
zestaw
1
Atrakcyjne i kolorowe elementy zachęcają dzieci do liczenia. Zilustrowane
zbiory lub działania można podpisać za pomocą cyfr i znaków. Wszystkie
elementy wykonane są z grubej sklejki, a po ich podklejeniu magnesami
można je wykorzystać do ćwiczeń na tablicy i demonstracji.
Zawartość zestawu:
- 80 liczmanów 10 x 8,5 cm,
- 42 tafelki z liczbami (0-20),
- 18 tafelków ze znakami,
- wymiar tafelków 6 x 6 cm, grubość sklejki 0,3 cm,
- 140 magnesów samoprzylepnych,
- zamykane pudełko.
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
2
4
Zegar i zajęcia – tablica magnetyczna
szt.
2
Magnetyczna plansza z ruchomymi elementami pozwoli zrozumieć dzieciom
pojęcie czasu i jego upływu. W zestawie znajdują się kartoniki z ilustracjami
czynności charakterystycznych dla różnych pór dnia. Dzieci mogą szeregować
obrazki w górnej części tablicy lub umieszczać na obwodzie tarczy zegara.
Wszystkie elementy są z grubego kartonu do podklejania magnesami, co
czyni manipulowanie na planszy bardzo wygodnym.
Zawartość:
- Tablica metalowa 50 x 70 cm,
- 134 kartoniki (6,5 x 6,5 cm),
- 3 wskazówki,
- magnesy,
- instrukcja.
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
3
5
Oś magnetyczna
szt.
1
Dwustronna oś liczbowa z mocnego winylu – z jednej strony zapis poziomy, a
z drugiej zapis pionowy liczb od -25 do +25. Oś można zawiesić lub położyć
na ławce. Ćwiczenia na osi pozwalają zrozumieć pojęcie liczby ujemnej oraz
przeprowadzać podstawowe działania arytmetyczne na liczbach ujemnych.
Naukę uatrakcyjnią dmuchane kostki oraz magnetyczne strzałki. Po osi
można pisać mazakiem suchościeralnym.
Zawartość:
- oś winylowa 122 x 20,3 cm,
- 2 dmuchane kostki (bok 12,7 cm),
- 2 strzałki,
- instrukcja.
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
4
6
Kolorowe figury geometryczne
zestaw
1
szt.
1
zestaw
1
Uniwersalny i ekonomiczny komplet figur geometrycznych dla całej klasy.
Staranny dobór form i figur umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych
ćwiczeń z zakresu geometrii oraz ułamków. Dzieci poprzez ćwiczenia za
pomocą konkretnego materiału poznają własności i nazwy figur, badają
cechy figur i kąty, doświadczają symetrii i przesunięcia figur, doświadczalnie
wyznaczają obwód i pole figury. Figury są względem siebie proporcjonalne i
umożliwiają podstawowe manipulacje w zakresie ułamków. Każda figura
występuje w swoim kolorze. Figury zrobione są z tworzywa. Bok sześciokąta
2,5 cm.
Zawartość:
- 250 sztuk z tworzywa w wiaderku.
7
Oś upływu czasu
Pomaga uczniom,,zobaczyć”, zrozumieć i wyliczyć upływ czasu. Po
zaznaczeniu początku i końca wystarczy wyliczyć czas pomiędzy. Oś składana
na pół dla łatwiejszego przechowywania. Wymiar po rozłożeniu 61 x 6,5 cm.
8
Odważniki
Odważniki 58 sztuk: 20 x 1 g, 20 x 5 g, 10 x 10 g, 4 x 20 g, 2 x 100 g,
1 x 500 g, 1 x 1000 g.
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
5
9
Waga ze zbiornikami 1,0 litra
szt.
1
szt.
1
szt.
1
Waga posiada 2 zbiorniki o pojemności 1 litra z podziałką.
Zawartość:
- waga 47 x 18 x 19 cm.,
- dwa zbiorniczki 1 L,
- dokładność do 1 grama,
- bez odważników
10 Ułamkowe koła magnetyczne – 20 cm
Zestaw 9 kół wykonanych z kolorowej folii magnetycznej. Pozwala
nauczycielowi demonstrować właściwości ułamków, ilustrować zadania
ułamkowe, a uczniom rozwiązywać przy tablicy obliczenia ułamkowe na
konkretnym materiale manipulacyjnym. Koła reprezentują ułamki: 1, 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Pomoc charakteryzuje się trwałością,
elementy można przecierać na mokro, dobrze przylegają do tablicy.
Zawartość:
- 9 kół o średnicy 20 cm (łącznie 51 elementów),
- wykonane z folii magnetycznej.
11 Roll–up dwustronny 80 x 200
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
6
12 Lornetka
szt.
1
szt.
1
zestaw
1
Powiększenie 10x
średnica obiektywu 50 mm
Jasność względna 26.5
Pole widzenia 99/1000 m
Kąt widzenia 5.7°
Min. odległość 10 m
Waga 800g
13 Budowa kwiatu – tulipan
Model przekrojowy z estetycznej pianki. Jedna strona podpisana jest
nazwami w języku angielskim, natomiast druga oznaczona tylko literami.
Budowa kwiatu – wys. 15,3 cm.
14 Tafelki magnetyczne do języka angielskiego
Tafelki magnetyczne wykonane z arkusza magnetycznego w
kolorystyce zgodnej z klockami Reading Rods. Wysokość 2,6 cm.
218 tafelków
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
7
15 Zestaw grupowy Reading Rods
zestaw
1
zestawów
8
szt.
1
Tworzenie wyrazów – grupowy zestaw Reading Rods.
Zawartość:
- 109 klocków w pudełku,
- 24 dwustronne karty aktywności,
- 48-stronnicowa książka z ponad 100 kartonikami do demonstracji,
- 4 podstawki do ćwiczeń,
- zestaw przeznaczony jest dla 4 uczniów lub 4 par uczniów.
16 Zestaw Kontrolny PUS
W poręcznym zamykanym pudełku z plastiku, Zwanym Zestawem
Kontrolnym, znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Zestaw Kontrolny
powinien być stosowany w połączeniu z książeczkami z serii PUS, ponieważ
cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach.
17 Skrzynka na książeczki PUS
Wykonana z drewna i pomalowana czerwoną ekologiczną farbą. Służy do
przechowywania książeczek PUS, wyrabiając nawyk porządku.
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
8
P r o j e k t
w
w s p ó ł f i n a n s o w a n y
r a m a c h
E u r o p e j s k i e g o
p r z e z
U n i ę
F u n d u s z u
E u r o p e j s k ą
S p o ł e c z n e g o
9
Download