niedrożność przewodu pokarmowego = ZATRZYMANIE

advertisement
Patologia jelita cienkiego
anatomia



Dwunastnica
- opuszka
- zgięcie górne
- część zstępująca
- zgięcie dolne
- część pozioma
- część wstępująca
Jelito czcze
Jelito kręte
- (uchyłek Meckela)
- zastawka krętniczo - kątnicza
niedrożność przewodu pokarmowego
= ZATRZYMANIE LUB ZNACZNE
UPOŚLEDZENIE PRZEPŁYWU
TREŚCI JELITOWEJ
niedrożność przewodu pokarmowego

porażenna

mechaniczna
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego

WYSOKA

NISKA
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego

z zadzierzgnięcia (strangulacyjna)
z zatkania (obturacyjna)

wgłobienie

niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego

Ostra

Przewlekła
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego
Przyczyny niedrożności mechanicznej
z zadzierzgnięcia:
 Zrosty
 Przepukliny
 Skręt pętli jelitowych
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego
Przyczyny niedrożności mechanicznej z
zatkania:
 Guz nowotworowy
 Guz zapalny
 Krwiak pourazowy
 Kamienie żółciowe
 Bezoary
 Pasożyty
 Zwężenia popromienne
 endometrioza
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego
PATOFIZJOLOGIA






rozszerzenie światła jelita powyżej przeszkody
zaburzenia pomiędzy sekrecją i wchłanianiem treści
pokarmowej
Narastający obrzęk ściany jelita, przekrwienie ściany j.
Zahamowanie krążenia w ścianie jelita – martwica
niedokrwienna
Mechaniczne uszkodzenie ściany jelita
Odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe (wymioty,
przesunięcie płynów do tzw. trzeciej przestrzeni)
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego
Objawy niedrożności zależą od jej
przyczyny, poziomu niedrożności
i czasu jej trwania !!!
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego

Objawy podmiotowe
- bóle perystaltyczne, kolkowe
- wymioty (chlustające)
- zatrzymanie wiatrów i stolca
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego







Objawy przedmiotowe
Objawy odwodnienia: tachykardia, suchość
skóry i błony śluzowej j. ustnej
wzdęcie brzucha
objaw „stawiania się jelit”
Osłuchiwanie: perystaltyka wzmożona –
brak perystaltyki
palpacja (...), opukiwanie (...)
per rectum: pusta bańka odbytnicy, guz?
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego

-
-
Badania laboratoryjne
Ocena stanu gospodarki wodnoelektrolitowej, równowagi kwasowo –
zasadowej, wydolności nerek, wątroby
Morfologia
Elektrolity
Amylaza, mocznik, kreatynina, glukoza
RKZ
niedrożność mechaniczna
przewodu pokarmowego



Badania obrazowe
Przeglądowe zdjęcie RTG jamy brzusznej AP
w pozycji stojącej i leżącej
Tomografia komputarowa
niedrożność przewodu pokarmowego


Badania dodatkowe
laboratoryjne
obrazowe
leczenie
Choroba Leśniowskiego - Crohna




Nieswoiste, idiopatyczne zapalenie
mogące obejmować cały przewód
pokarmowy
Typ włókniejąco – zwężający
Typ zapalny
Przetoki w przebiegu Ch L-C
Choroba Leśniowskiego - Crohna

LECZENIE
A/ Zachowawcze
- glikokortykosteroidy (Prednizon, Budezonid)
- salicylany (Sulfasalazyna, Mesalamina)
- leki immunosupresyjne (Azatiopryna,
Cyklosporyna A)
- p-ciała anty TNF-α (Infliksimab)
B/ Operacyjne
- terapia minima
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards