Uploaded by User293

Cw.1

advertisement
Analizę przeprowadził(a):
LP
Element
Funkcja
29 Uszczelka typu
O-Ring
30 Uszczelka typu
O-Ring
25 Pokrywa
trzpienia
Uszczelniająca (nie
pamiętam które z nich
jest ruchome)
6
1
Zespół
uszczelnienia
Korpus kurka
Uszczelnienia między
kulą a korpusem
Ochronna
3
Kula
Regulacja pracy zaworu
24 Podkładka
grafitu
31 Tuleja ślizgowa
8
Trzpień
napędowy
Uszczelniająca
Rodzaj awarii
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Awaria
mechaniczna
Przedmiot analizy:
Zawór kulowy
Data
Charakterystyka awarii
Konsekwencje
Przyczyna
Przeciek, poluzowanie
Zużycie ścierne
Stan obecny
SZ PA PD WR
6
7
2
84
Przeciek, poluzowanie
Zużycie ścierne
6
7
2
84
Korozja, bruzdy,
3
4
6
72
Przeciek, poluzowanie
Niedostateczna ochrona
powierzchni, zużycie
ścierne, zarysowania
Zużycie ścierne
6
7
2
84
Uniemożliwienie pracy
Pęknięcie
10
1
2
20
Korozja, uszkodzenie
powierzchni
Przeciek
Niedostateczna ochrona
powierzchni,
Pęknięcie
7
5
8
280
6
7
2
84
Zatarcie
Brak czynnika smarującego
4
5
6
120
Zatarcie, zablokowanie na
trzpieniu, drgania maszyny,
przekoszenie
Dostanie się do wnętrza
ciała obcego
8
4
3
96
Download