Kto, kiedy, gdzie, jak

advertisement
Czy nasza szkoła wpływa na środowisko?
Tematyka: przeprowadzenie elementów wewnętrznego audytu, który pozwoli uświadomić jaki wpływ na
środowisko ma funkcjonowanie szkoły
Metody aktywizujące: Praca w grupach, burza mózgów,
Cel: Uświadomienie jak funkcjonowanie szkoły wpływa na środowisko
Potrzebne materiały: Papier, długopis, załączona matryca
Wprowadzenie: W każdym momencie, nawet w szkole, wpływamy na środowisko korzystając z energii
i wszelkich surowców. Niestety często zupełnie nie kontrolujemy tego procesu przyczyniając się do
takich niekorzystnych zjawisk jak np. globalne ocieplenie. Tym czasem lepsza organizacja, ustalenie
nowych zasad postępowania i wyrobienie pewnych nawyków mogłyby znacząco zmniejszyć zużycie
energii i zasobów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska
Pierwszym krokiem do wyeliminowania niekorzystnych zachowań jest ocena aktualnej sytuacji
Przebieg zajęć
Uczniowie obserwują szkołę i sytuacje/zachowania, na które zwykle nie zwracają uwagi, a które
przyczyniają się do zwiększenia zużycia papieru, energii, wody itp. korzystając z załączonej matrycy.
MIEJSCE
OBIEKTY
LUDZIE
SYTUACJE
ZUŻYCIE ENERGII
ZUŻYCIE WODY
ZUŻYCIE CIEPŁA
Po opisaniu sytuacji, jaką uczniowie mają przed swoimi oczyma, powinni zanalizować „racjonalność”
zachowań i czynności, z którymi się zetknęli: czy powstają jakieś odpady, śmieci; co można zrobić aby
nie zużywać tyle ciepła, wody i energii?
Przykład 1.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
OBSERWACJA
MIEJSCE
W magazynie szkoły jest wiele kartonów ze starymi I
niepotrzebnymi dokumentami
magazyn
OBIEKT
papier
CZY PAPIERU JEST ZA DUŻO? CZY TO
PROBLEM?
CZY TRZEBA I MOŻNA TO ZMIENIĆ?
tak
tak
CO ZROBIĆ?



Niepotrzebny papier poddać recyklingowi i zużyć
ponownie (np. w szkole)
Zmniejszyć zużycie papieru w szkole, np. wysyłać
maile zamiast papierowych dokumentów w
sytuacjach gdzie to możliwe
Zmienić magazyn w laboratorium do recyklingu
papieru
Przykład 2.
OBSERWACJA
MIEJSCE
Do sprzątania szkoły używa się niebezpiecznych chemicznych
środków
szkoła
OBIEKT
detergenty
ZBYT DUŻO NIEBEZPIECZNYCH ŚCIEKÓW I
ZBYT DUŻE ZUŻYCIE WODY ?
CZY TRZEBA I MOŻNA TO ZMIENIĆ?
tak
CO ZROBIĆ?
Zaproponować oszczędniejsze używanie detergentów, zakup
ekologicznych środków, redukcja zużycia wody
tak
Uczniowie zwrócą uwagę na czynności, na które na co dzień nie zwracają uwagi i pomyślą nad prostymi
rozwiązaniami, które poprawią obecną sytuację.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Download