Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC
Ankieta dla gospodarstwa domowego – zabudowa indywidualna
Ulica ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr domu …………………………………….. Nr lokalu…………………………….. ..Rok budowy……………………………………
Liczba mieszkańców………………………..
Powierzchnia ogrzewana łącznie………….……….................m 2
Kubatura…………………………………….m3
Sposób ogrzewania
1. Indywidualne w izbach - w przypadku braku centralnego
ogrzewania
 piec kaflowy
 piec metalowy
 kominek
 inne (jakie?)…………………………………………….
2. Centralnie w całym mieszkaniu
 węglowe
 gazowe
 olejowe
 elektryczne
 kominek
 ciepło sieciowe
 inne (jakie?)……………………………………………….
Zużycie energii i paliw
3. Sposób podgrzewania wody
 ciepła woda z sieci cieplnej
 skojarzony z centralnym ogrzewaniem
 piec gazowy dwufunkcyjny
 bojler elektryczny
 podgrzewacz elektryczny przepływowy
 bojler gazowy
 podgrzewacz gazowy przepływowy
 inne (jakie?)…………………………………………….
4. Wykorzystywane odnawialne źródła energii
 kolektory słoneczne
 pompa ciepła
 ogniwa fotowoltaiczne
 inne (jakie?)……………………………………………….
5. Dla ciepła sieciowego (z systemu ciepłowniczego)
8. Paliwo do ogrzewania - roczne zużycie w 2014r.
moc zamówiona: ………………………………..……… kW








roczny zakup energii cieplnej w 2014 r.: …………… GJ
roczny koszt zakupu energii cieplnej w 2014 r. …… zł
6. Energia elektryczna
moc umowna: …………………………………..……….kW
roczne zużycie energii elektrycznej……………….… kWh
roczny koszt zakupu energii elektrycznej w 2014 r.…….. zł
7. Paliwo gazowe
ekogroszek……………….. …………… t
węgiel…………………………………… t
gaz ziemny……………………………... Nm3
gaz płynny (LPG)…….………………… l
olej opałowy …………………………… l
drewno…………………………………… kg
energia elektryczna……………….. ….. kWh
inne (jakie? ilość, jednostka)…………………………
roczny koszt zakupu paliw ………………….. zł
moc umowna: …………………………………..……….Nm3/h
roczne zużycie gazu ziem.
………………………. Nm3
roczny koszt zużycia gazu w 2014 r. …………..zł
Wykonane działania termomodernizacyjne
9. Ocieplenie ścian
 TAK
 NIE
11. Wymiana okien
 TAK
 NIE
10. Ocieplenie stropu / stropodachu
 TAK
 NIE
12. Wymiana drzwi zewnętrznych
 TAK
 NIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Planowane działania termomodernizacyjne do roku 2022
13. Rodzaj
 ocieplenie ścian zewnętrznych
 wymiana stolarki
 montaż kolektorów słonecznych
 ocieplenie dachu/stropodachu
 montaż pompy ciepła
 inne
 wymiana kotłów i pieców c.o. i indywidualnych na paliwo
stałe (węgiel, drewno) na źródło niskoemisyjne:
 sieć ciepłownicza
 elektryczne
 gazowe
 inne (jakie?)……………………………………
Transport
14. Gotowość wykonania działań termomodernizacyjnych
ze środków własnych
 TAK
 NIE
16. Pojazdy w gospodarstwie domowym
Liczba posiadanych samochodów w gospodarstwie domowym
:………………………szt.
Średnio roczne zużycie paliwa:
……………Pb ,……………… ON,……………… LPG
17. Ocena stanu budynku
 bardzo dobry
 dobry
 zadowalający
 niezadowalający
 zły
15. Przewidywane koszty realizacji inwestycji brutto:
……………………………………zł
Stan budynku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182). Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.
Ankietę wypełnił/a
Imię i nazwisko………………………………………………………. nr tel.:……………………………………………………………..
UWAGA! Odpowiedzi można zaznaczyć np. poprzez ich pogrubienie.
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych,
opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec i nie będą udostępniane publicznie.
Opracowania będą jedynie zawierać zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards