Ankieta dla mieszkańców Plan Gospodarki

advertisement
Ankieta dla mieszkańców
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Szanowni Państwo,
Przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Turek badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji
gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział losowo wybrani mieszkańcy z terenu gminy. Badanie
jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska
w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia
efektywności energetycznej budynków prywatnych.
Badania takie przeprowadzane są również w innych gminach Polski a finansowane są przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych
zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane.
Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.
Nazwa miejscowości …………………………………………………….
a). Lokalizacja:
□ miasto
□ obszar wiejski
b). Gospodarstwo rolne wraz z budynkami mieszkalnymi:
□ tak
□ nie
1. Podstawowe dane:
Budynek*)
□ Wolnostojący,
□ Bliźniak,
□ Szeregowiec,
□ Wielorodzinny.
Powierzchnia użytkowa ……….. m2
Powierzchnia ogrzewana ……… m2
Ocieplenie ścian*)
□ Tak
□ Nie
Rok budowy ……….. r.
Ocieplenie dachu/stropodachu*)
□ Tak,
□ Nie.
Okna i drzwi zewnętrzne*)
□ PCV,
□ Drewniane,
□ Inne (jakie) ………………...
Stan okien*)
□ Dobry,
□ Dostateczny,
□ Zły.
Strona 1 z 2
2. Źródła ciepła
Sposób ogrzewania*)
□ ogrzewanie w pokojach (właściwe
podkreślić) (piec: kaflowy, metalowy,
rusztowy)
□ ogrzewanie centralne (właściwe
podkreślić) (kocioł węglowy: rusztowy,
kaflowy, z podajnikiem) Rok
montażu……….),
□ ciepło sieciowe
□ inne………………………….
Źródło ciepła (Proszę podać zużycie za ostatni rok –
2014r.)
□ węgiel (ilość)………….t
□ gaz …………m3
□ olej opałowy ………...l
□ drewno ………….kg
□ energia elektryczna ……….….kWh
□ inne (jakie) ……………….
3. Całkowite roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym………..…………..kWh
(Proszę podać zużycie za ostatni rok – 2014r.)
4. Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii ? *)
□ Tak,
□ Nie
Jeśli tak, to proszę wskazać jakie:
a.
b.
c.
d.
e.
Kolektory słoneczne (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) ……………
Ogniwa fotowoltaiczne (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) ………….
Wiatrak (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) …………
Pompa ciepła (ilość/rodzaj/moc/zastosowanie) ………..
Inne, jakie ……………………
5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne ? *)
□ Tak
□ Nie
*) wstawić X we właściwym miejscu
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Strona 2 z 2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards