Koszty w żegludze morskiej

advertisement
Koszty w żegludze morskiej
Koszty
• Koszty utrzymania statku
• Koszty ładunkowe i ruchu
• Koszty administracji
Koszty utrzymania statku – stałe - pośrednie
•
•
•
•
•
•
•
•
Płace załóg
Koszty ubezpieczeń społecznych
Wyżywienie załogi
Koszty materiałowe
Remontu i konserwacji
Ubezpieczenia rzeczowego
Amortyzacji
Inne koszty utrzymania statku.
Koszty ładunkowe i ruchu – zmienne - bezpośrednie
•
•
•
•
•
•
Koszty paliwa (bunkru)
Olejów, smarów, wody
Opłat portowych i kanałowych
Załadunku i wyładunku
Prowizji maklerów i agentów
Inne specjalne koszty rejsowe.
Koszty administracji
•
•
•
•
•
Utrzymanie budynków
Pracowników lądowych
Koszty komunikacji
Przedstawicielstwa
Reprezentacja.
Przedsiębiorstwo żeglugowe
Sytuacje kryzysowe
Sytuacja specjalna
Zaszłości, w których występują zjawiska
odbiegające od przyjętych za normalne w
eksploatacji morskiego statku transportowego.
Sytuacje specjalne
• Obiektywne
• Subiektywne
Sytuacje obiektywne
•
•
•
•
•
Sztormy i huragany
Trzęsienia ziemi
Nieoznaczone stałe i pływające obiekty
Napady rabunkowe i terrorystyczne
Zderzenia ze statkami nie przestrzegającymi
postanowień COLREG
• Nieujawnioną chorobę psychiczną członka
załogi
Sytuacje subiektywne
•
•
•
•
•
•
Niewiedza
Niedbalstwo
Lenistwo
Złośliwość
Głupota
Sabotaż
Sytuacje specjalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Awaria silnika głównego
Awaria urządzenia sterowego
Awaria żyrokompasu
Wejście na mieliznę
Pożar
Zalanie pomieszczeń
Alarm opuszczenia statku
Człowiek za burtą
Poszukiwanie i ratowanie
Nielegalny pasażer
Zanik zasilania elektrycznego
Zagrożenie przez piratów
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards