STACJA KOSMICZNA „ALFA”

advertisement
Loty Załogowe
KOSMONAUTYKA
Wykład nr 10
Piotr Wolański
Wykład jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LOTY ZAŁOGOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WOSTOK
MERCURY
WOSCHOD
GEMINI
APOLLO
SOYUZ
SOYUZ-APOLLO
SPACE SHUTTLE
STACJE KOSMICZNE
Shenzhou
Tor lotu na
orbitę
Problemy podczas wlotu
na orbitę
• Przeciążenia
• Drgania
• Hałas
Przeciążenia
Warunki niezbędne do przeżycia
w Kosmosie
• Atmosfera (powietrze lub czysty tlen pod obniżonym
ciśnieniem ~ 1/3 atm); konieczne urządzenia do
pochłaniani dwutlenku węgla i pary wodnej;
• Temperatura (konieczna regulacja temperatury w
dopuszczalnym zakresie zapewniający komfort w
kabinie)
• Zasilanie w energię elektryczną (akumulatory,
baterie słoneczne, ogniwa paliwowe)
• Łączność z Ziemią
• System orientacji statku kosmicznego i zmiany
orbity
Warunki konieczne do bezpiecznego sprowadzenia
statku kosmicznego z orbity Ziemi
• Skierowanie na tor wejścia w atmosferę (zmniejszenie
prędkości i skierowanie statku na ściśle określony tor lotu,
tzw. „korytarza wejścia w atmosferę”)
• Ustawienie statku osłona cieplną w kierunku toru lotu
• Wytracanie prędkości na skutek oddziaływania z
atmosferą
• Otwarcie spadochronu stabilizującego a następnie
głównego (dla kabin kosmicznych); Lot ślizgowy w
atmosferze (dla promów kosmicznych)
• Lądowanie kabiny na ziemi lub wodowanie w oceanie
(podczas lądowania na ziemi – uruchomienie rakiet
hamujących bezpośrednio przed przyziemieniem)
• Lądowanie na pasie startowym (dla promów
kosmicznych)
Wejście w atmosferę
Za mały opór
Za duże
przeciążenia
„Korytarz” wlotu w atmosferę
Parametry wejścia w
atmosferę
Parametry powrotu do atmosfery statków
Apollo i Gemini oraz Promu Kosmicznego
Powrót do Ziemię –
Atmospheric Reentry
• Umowna granica atmosfery tzw Linia Karmana – 100 km
• Powrót na Ziemię (wlot w atmosferę planet) bez
odpowiedniego
zabezpieczenia
termicznego
statku
(próbnika) spowoduje jego destrukcję .
• Kontrolowany
powrót
z
orbity
(Księżyca,
misji
międzyplanetarnej,
itp.)
ma
zapewnić
bezpieczne
wylądowanie statku na powierzchni Ziemi (planety).
• Dwa
podstawowe
rodzaje
ochrony
statku
przed
oddziaływaniem
wysokich
temperatur
(wytworzonych
pomiędzy statkiem a wytworzoną falą uderzeniową powstałą
podczas hipersonicznego przelotu przez atmosferę) to:
– Osłona ablacyjna
– Osłona ceramiczna
Metody osłony statku kosmicznego podczas
powrotu przed wysoką temperaturą
• Warstwa ablacyjna (substancje o stosunkowo niskiej
temperaturze topnienia ale wysokim cieple sublimacji
(parowania – np. żywice fenolowe, epoksydowe, itp.)
– chroni statek poprzez wytworzenie cienkiej warstwy
pary-gazu nad chroniona powierzchnią; obtapia się
(sublimuje) podczas oddziaływania z atmosferą przy
dużych prędkościach lotu); Wada – duży ciężar i
możliwość tylko jednokrotnego użycia.
• Płytki ceramiczne (silikonowe i węglowe) – bardzo
duża odporność na wysoką temperaturę; niska
przewodność cieplna, wysoki współczynnik emisji,
możliwość wielokrotnego użycia; Wada – duża
kruchość;
Metoda Ablacyjna
Powrót kabiny Apollo z lotu na Księżyc
(zabezpieczona prze osłonę ablacyjną)
Bardzo dobra izolacja cieplna :
płytka może być trzymana w
ręku w 10 s po wyjęciu z pieca
o temperaturze 1260 °C
Symulowany powrót
Promu Kosmicznego
Symulacja powrotu
Promu Kosmicznego
Schemat powrotu z orbity Ziemi
RAKIETA NOŚNA
STATKU WOSTOK
KATAPULTOWANIE SIĘ KOSMONAUTY
I LĄDOWANIE NA SPADOCHRONIE
STATEK KOSMICZNY – „WOSTOK”
Kabina „MERCURY” z Rakietą Ratunkową
RAKIETY
PROGRAMU
„MERCURY”
„REDSTONE”
I
„ATLAS”
STATEK „WOSCHOD-1”
KOSMONAUTA A.LEONOV, KTÓRY ODBYŁ PIERWSZY „SPACER
KOSMICZNY” – LOT STATKU KOSMICZNEGO WOSCHOD-1
(podczas wykładu w TC-1)
STATEK KOSMICZNY „GEMINI”
STATEK KOSMICZNY
„SOYUZ”
CHIŃSKI
ZAŁOGOWY
STATEK
KOSMICZNY
„Shenzhou”
STACJE KOSMICZNE „SALUT” i „SKYLAB”
STACJA
KOSMICZNA
„MIR”
STACJA ORBITALNA „ALFA”
The International Space Station is featured in this image photographed by an STS-133 crew member on
space shuttle Discovery after the station and shuttle began their post-undocking relative separation.
STACJA „ALFA” OBSŁUGIWANA PRZEZ STATEK „ORION”
Astronauci i Kosmonauci
(zestawienie na dzień 24 kwietnia 2009r.)
• 517 uczestników lotów kosmicznych
• 55 kobiet
• Najdłuższy lot – 437 dni na orbicie Ziemi
(W.W. Polakow - Rosja)
• Najdłuższy czas spędzony w kosmosie – 803
dni ( S.K. Krikalow – Rosja – 6 misji)
• Największa ilość lotów w kosmos – 7 misji
(J.L. Ross – USA)
8 astronautów i kosmonautów przed ITC PW
Download