doktryny-zachowawcze

advertisement
.
4
Zmierczak. Notatka składa się z 4 stron.
ROZRACHUNEK Z DZIEDZICTWEM OŚWIECENIA - źródeł rewolucji należy szukać w
filozofii Oświecenia
- krytyka poglądów Oświecenia - konserwatyści
katalog konserwatywnych wartości
- ciągłość, trwanie w historii konieczne do stworzenia społeczności, narodu i państwa; teoria
organiczna (wspólnota jako żywy organizm)
- człowiek ukształtowany przez tradycję, wiarę, wychowanie
- poznanie świata nie ogranicza się do rozumu i zmysłów, lecz także uzyskuje się wiedzę poprzez
tradycję, zaufanie do autorytetów
- jednostka nie powinna mieć istotnego wpływu na kształtowanie państwa
- negacja konstrukcji wypracowanych w wieku XVII i XVIII - koncepcja stanu naturalnego
ludzkości, umowy społecznej…
- przeciwnicy tworzenia nowych teorii
- konieczność powrotu do źródeł, przywrócenia szacunku do wiary, Kościoła, tradycji
TEOKRACI FRANCUSCY - teokracja - władzę suwerenną w państwie posiada Bóg
- doktryny teokratyczne różnią się poglądem na to, kto powinien być namiestnikiem Boga na ziemi
- teokratyczne ustroje występowały m.in. w społeczności żydowskiej, cesarstwie bizantyjskim,
Florencji (1494-98)
Joseph de Maistre (1754-1821) - Bóg suwerenem - krytyka ślepego zaufania do rozumu
- protestantyzm jako domena fałszywej wiary niszcząca hierarchię i autorytet Kościoła
- konstytucji „nie tworzy się”, lecz „odkrywa”, ponieważ jej autorem jest Bóg
- wypełnianie powinności obywatelskich nie jest możliwe bez posłuszeństwa wobec Boga i
poddania się nakazom religii, co należy egzekwować siłą
- konieczność istnienia instytucji kata
- tradycja
(…)
…, tradycji, mitów, symboli
Samuel Taylor Coleridge - naród jako organizm moralny [1772-1834]
- krytyka monarchii absolutnej i postulatów egalitaryzmu społecznego i politycznego
- obawa przed rewolucją przemysłową
- egalitaryzm = dominacja siły nad moralnością
- niechęć do klasy średniej, mieszczaństwa
- naród jest organizmem moralnym - organiczny i hierarchiczny
- naród jako struktura pierwotna, możliwość funkcjonowania poza państwem
- oóżnienie narodu od państwa
- umowa społeczna źródłem władzy i obowiązków obywateli
- główna rola arystokracji - nośnik kultury, depozytariusz duchowości; łączenie cnoty z posiadaniem
- monarchia konstytucyjna, narodowy Kościół
- dwuizbowy parlament - izba wyższa (arystokracja ziemska), izba niższa (mieszczaństwo)
…
… i politycznych
- monarchia konstytucyjna szansą na połączenie zmian z tradycjami rojalistycznymi
- religia katolicka - ostoja porządku i ładu moralnego narodu
- katolicyzm - źródło wolności człowieka
- własność prywatna gwarancją wolności
- sprzeciw wobec równości społecznej, która jest wstępem do despotyzmu
- postęp materialny źródłem dezintegracji społecznej
Romantyzm niemiecki - idea oodzenia państwa…
Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej.
Konserwatyzm
Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej
Doktryny zachowawcze, doktryny polityczne
Romantyzm polityczny w Niemczech, LeonXIII
Romantyzm i idealizm niemiecki
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download