Rezonans magnetyczny - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Rezonans magnetyczny – informacje dla pacjenta
Rezonans magnetyczny jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą obrazowania. Metoda ta opiera się na
zastosowaniu pola magnetycznego i fal o częstotliwości radiowej; nie wymaga użycia promieni
rentgenowskich, Jest bezpieczna dla pacjenta. W trakcie badania pacjent, w pozycji leżącej na plecach,
jest umieszczany w obrębie tunelu magnesu. Badanie trwa średnio od 20 minut do godziny; niektóre
specjalistyczne techniki (np badanie serca) mogą wymagać dłuższego pobytu pacjenta wewnątrz aparatu.
Wewnątrz tunelu jest oświetlenie i nawiew klimatyzacji. W czasie badania pacjent musi leżeć
nieruchomo, w przeciwnym razie uzyskane obrazy będa nieostre i niemożliwe do oceny przez lekarza
radiologa. W czasie niektórych badań (np badanie jamy brzusznej, badanie klatki piersiowej) na
kilkanaście sekund pacjent musi wstrzymać oddech, zgodnie z zaleceniami badającego technika. W
czasie badania, w obrębie tunelu, występują różnego natężenia i rodzaju „stuki”, które są związane z
wykonywanym badaniem. W celu zmniejszenia natężenia hałasu pacjent otrzymuje na czas badania
stopery do uszu.
W przypadku wysokospecjalistycznych badań MR (badanie prostaty z użyciem cewki przezrektalnej,
badanie MR płodu, badania perfuzyjne MR, badania kardiologiczne MR, spektroskopia MR,
funkcjonalne badanie MR mózgu) zalecamy wcześniejszy kontakt z Pracownią.
Przeciwskazaniem do badania rezonansu magnetycznego jest:


















posiadanie rozrusznika serca
obecność metalowych wszczepów (śruby, płytki, gwoździe)*
obecność klipsów naczyniowych (klipsy na tętniaku) lub innych elementów pooperacyjnych*
protezy z elementami metalowymi (proteza zębowa ruchoma, stała, klamry zębowe)*
proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej (np. opiłki metalu)*
pierwszy trymestr ciąży
spirala antykoncepcyjna*
spirala embolizacyjna*
pompa insulinowa lub inne urządzenie podające leki
neurostymulator lub inne biostymulatory
klamry stymulujące wzrost kości*
wewnętrzny aparat słuchowy lub plastyka kosteczek słuchowych
wszczep ślimaka*
sztuczna zastawka (zastawka komorowo-żylna lub komorowo-otrzewnowa)*
filtr żyły głównej*
odłamki metalowe, szwy metalowe*
klaustrofobia
w przypadku ciąży – prosimy o tym zawiadomić personel pracowni
* dotyczy metali będących ferromagnetykami
W większości przypadków do uzyskania pełnego obrazu konieczne jest podanie dożylne środka
kontrastowego. Środki kontrastowe stosowane w rezonansie magnetycznym nie są podobne do
stosowanych w badaniach tomografii komputerowej, angiografii i innych wykonywanych w klasycznej
radiologii. Są to tzw. paramagnetyki, które nie zawierają jodu. Znacznie rzadziej powodują występowanie
objawów ubocznych i zwykle są to objawy niewielkie (tabela 1). Środka kontrastowego nie podaje się w
przypadku ciąży oraz w niewydolności nerek znacznego stopnia.
W przypadku wystąpienia niepożądanych działań po zastosowaniu środków kontrastowych lub awarii
aparatu – procedura diagnostyczna może zostać przerwana.
Tabela 1. Możliwe skutki uboczne po zastosowaniu paramagnetycznych środków kontrastowych
Częstość Często
występowania (>1/100 - <1/10)
Działania
niepożądane
(narząd, układ)
Zakażenia i stany
zapalne
Ból głowy
Zaburzenia
układu
nerwowego
Zaburzenia oka
Zaburzenia ucha i
błędnika
Zaburzenia pracy
serca
Rozszerzenie
Zaburzenia
naczyń
naczyniowe
Zaburzenia
układu
oddechowego,
klatki piersiowej i
śródpiersia
Nudności
Zaburzenia
żołądka i jelit
Zaburzenia skóry
i tkanki
podskórnej
Zaburzenia
mieśniowoszkieletowe i
tkanki łącznej
Zaburzenia nerek
i dróg moczowych
Reakcje w miejscu
Zaburzenia
ogólne i reakcje w wstrzyknięcia
miejscu podania
Niezbyt często
(>1/1000 - <1/100)
Rzadko
(>1/10000 - <1/1000)
Zapalenie nosa i gardła
Parestezje —
Przeczulica, drżenie
nieprawidłowe wrażenia
czuciowe; zawroty głowy;
omdlenie; parosmia nieprawidłowe wrażenia
węchowe, omamy
węchowe
Zapalenie spojówek
Szum w uszach
Tachykardia
Niemiarowość, niedokrwienie mięśnia sercowego,
(przyspieszenie pracy
wydłużenie odcinka PR
serca), migotanie
przedsionków, blok
przedsionkowo-komorowy
1°, dodatkowe skurcze
komorowe, bradykardia
zatokowa (zwolnienie
pracy serca)
Nadciśnienie,
niedociśnienie
Katar
Duszność, kurcz krtani, sapanie, przekrwienie
płuc/zastój krwi w płucach
Suchość w ustach,
nieprzyjemne wrażenia
smakowe, biegunka,
wymioty, niestrawność.
ślinotok, ból brzucha
Świąd, wysypka, obrzęk
twarzy, pokrzywka,
pocenie się
Bóle pleców, bóle mięśni
Zaparcie, nietrzymanie kału
Nietrzymanie moczu, parcie na mocz
Osłabienie, gorączka,
dreszcze, ból w klatce
piersiowej, ból w miejscu
wstrzyknięcia,
wynaczynienie w miejscu
wstrzyknięcia
Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia
Zgodnie z zaleceniami europejskimi pacjenci kierowani do badań MR z podaniem środków
kontrastowych winni posiadać formularz wypełniony przez lekarza kierującego - zgodnie z poniżej
załączonym wzorem
Download