Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej

advertisement
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ
Tomografia komputerowa (TK) to wysokospecjalistyczne badanie obrazowe z wykorzystaniem promieniowania
rentgenowskiego umożliwiające uwidocznienie ciała ludzkiego w wielu warstwach jednocześnie. Badanie umożliwia ocenę
struktur anatomicznych człowieka i ich patologii w płaszczyźnie poprzecznej oraz innych płaszczyznach stosując odpowiednie
rekonstrukcje np. 3D objętościowe. Zjawisko osłabienia fal rentgenowskich przechodzących przez tkanki pozwala na uzyskanie
obrazu o różnych odcieniach szarości, co daje możliwość odróżnienia od siebie tkanek zawierających powietrze od narządów
miąższowych, kości, zwapnień etc.
Działanie aparatu TK i przebieg badania :
Pracownia Diagnostyki Obrazowej wyposażona jest w 16 rzędowy spiralny tomograf komputerowy firmy Siemens – Somatom
Emotion 16.
Aparat zbudowany jest z trzech zasadniczych elementów, tj. stołu, na którym układany jest pacjent, gantry (pierścienia, okola),
w którym znajduje się wirująca lampa rentgenowska oraz konsoli operatorskiej technika umożliwiającej zaprogramowanie i
przeprowadzanie badania.
Pacjent po założeniu wkłucia dożylnego, ułożony zostaje na stole w pozycji leżącej na plecach. Stół jest ruchomy i w czasie
badania przesuwa się do wewnątrz gantry. Personel Pracowni po kolei informuje pacjenta o poszczególnych fazach badania i
co następnie będzie się działo. Pacjent w czasie badania powinien leżeć nieruchomo, szczególnie po usłyszeniu komendy :
„Proszę nabrać powietrza, wypuścić, nie oddychać”. Unikamy w ten sposób deformacji obrazu wynikających z ruchów
oddechowych.
Do wykonania części badania niezbędne jest podanie dożylnego środka kontrastowego. O jego podaniu decyduje lekarz
radiolog. Kontrast podawany jest za pomocą strzykawki automatycznej zsynchronizowanej z tomografem. Warunkuje to
uzyskanie dokładnego obrazu narządów, naczyń krwionośnych i wzmocnienia kontrastowego struktur patologicznych. W naszej
Pracowni stosujemy nowoczesne środki kontrastowe niejonowe charakteryzujące się dobrą tolerancją miejscową
i ogólną, bardzo rzadkimi reakcjami alergicznymi i objawami ubocznymi.
Badanie tomografii komputerowej jest krótkie i trwa standardowo do około 20 minut. W trakcie całego badania pacjent jest w
stałym kontakcie z pielęgniarką i technikiem rtg za pomocą intercomu. Dyżurny lekarz radiolog nadzoruje wykonanie badania.
Wynik badania jest zazwyczaj dostępny w ciągu kilku dni w Rejestracji Pracowni. O dokładnym terminie odbioru pacjent
zostanie poinformowany po zakończeniu badania.
Uwaga – nie wykonuje się badania pacjentkom w ciąży.
Należy tez unikać badania w drugiej fazie cyklu miesiączkowego (możliwość wczesnej ciąży).
Badanie tomografii komputerowej jest wykonywane wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza. Nawet badanie
odpłatne musi posiadać odpowiednie skierowanie.
Rejestracja na badanie tomografii komputerowej odbywa się :

osobiście w Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej w budynku głównym szpitala na pierwszym piętrze
codziennie w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00

telefonicznie pod numerem telefonu (59) 86 35 227 lub (59) 86 35 260 codziennie w dni robocze w godzinach 9.00 –
17.00
Przygotowanie do badania TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej :
1.
W dniu poprzedzającym badanie należy spożyć więcej płynów niż zwykle (staramy się dobrze nawodnić organizm).
2.
Na 6 godzin przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo.
3.
Stosowane leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego popijając wodą.
4.
Do właściwego przeprowadzenia badania potrzebne jest podanie doustnego środka kontrastowego. W tym celu
należy zgłosić się do Pracowni na około 2 godziny przed planowanym terminem badania i przynieść ze sobą w butelce 1,5 2 l niegazowanej wody mineralnej. Pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie należy wypić.
5.
6.
Na badanie prosimy ubrać wygodne, luźne ubranie bez metalowych dodatków (guzików, spinek, broszek).
Prosimy przynieść ze sobą skierowanie na badanie oraz posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego
leczenia i diagnostyki (wypisy ze szpitali, zdjęcia RTG, poprzednie badania USG, TK, MR, gastroskopie, kolonoskopie i
inne). Prosimy o dostarczanie płyt z poprzednich badań TK i MR szczególnie tych wykonywanych poza naszą Pracownią.
7.
Badanie przeprowadzane jest z dożylnym podaniem środka kontrastowego dlatego należy również dostarczyć
aktualny wynik poziomu kreatyniny we krwi.
8.
W dalszej części dnia po wykonanym badaniu spożywamy również większą ilość płynów niż zwykle.
Przed badaniem proszę poinformować lekarza radiologa, pielęgniarkę lub technika rtg o :
1.
jakichkolwiek komplikacjach zdrowotnych w czasie przygotowania do badania
2.
rozpoznanych alergiach i/lub reakcjach uczuleniowych na stosowane uprzednio leki i środki kontrastowe.
3.
chorobach metabolicznych lub hormonalnych (choroby tarczycy, cukrzyca)
4.
astmie oskrzelowej
5.
przyjmowanych stale lekach
6.
stosowaniu soczewek kontaktowych i protez zębowych
7.
ciąży lub jej podejrzeniu
Download