odkrycie struktury przestrzennej DNA 1962 – otrzymuj* nagrod

advertisement
KWASY NUKLEINOWE
KRÓTKA HISTORIA ODKRYCIA DNA
1889 -
Altmann i Meischer : izolują z komórki
białka i substancje, którą nazwali NUKLEINĄ
1928 -
Fred Griffith : opisuje zjawisko transformacji DNA
1936 -
T. Casperson : ustala, że DNA jest składnikiem
chromosomów
1944 -
O. Avery : udowadnia żę DNA jest materiałem
genetycznym
R. Franklin : wykonuje pierwsze zdjęcia
rentgenowskie DNA
1953 – odkrycie struktury przestrzennej DNA
James Dewey Watson
Francis Harry Compton Crick
1962 – otrzymują nagrodę Nobla
BUDOWA KWASU DNA
(dezoksyrybonukleinowego)
W skład kwasu DNA wchodzą :
Zasady
azotowe :
adenina
guanina
Cukier
pięciowęglowy :
Reszta kwasu
fosforowego V :
dezoksyryboza
cytozyna
tymina
Wymienione związki łączą się ze sobą tworząc tzw :
NUKLEOTYD – podstawową jednostkę budowy kwasu DNA
Nukleotydy tworzą 2 nici, które
łączą się ze sobą i skręcają.
Powstaje struktura zwana - HELISĄ
Nukleotydy łączą się ze sobą poprzez zasady azotowe
Według zasady tzw. : KOMPLEMENTARNOŚCI
WYSTĘPOWANIE DNA :
Jądro komórkowe
chloroplasty
Mitochondrium
BUDOWA KWASU RNA
(rybonukleinowego)
Zasady
azotowe :
adenina
guanina
Cukier
pięciowęglowy :
Reszta kwasu
fosforowego V :
ryboza
cytozyna
uracyl
Nukleotydy łączą się ze sobą tworząc pojedynczą nić
tzw. : ALFA-HELISE
Wyróżniamy kilka rodzajów kwasu RNA :
tRNA
transportujący
mRNA
rRNA
informacyjny
rybosomalny
WYSTĘPOWANIE RNA :
Jądro komórkowe
(miejsce powstawania)
rybosomy
(składnik budulcowy)
Cytoplazma
(jako mRNA i tRNA)
Zebrał i opracował : Maciej Belcarz
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards