Analityk rynku obligacji - Dom Maklerski Banku BPS

advertisement
Dom Maklerski Banku BPS
Analityk rynku obligacji
Jednostka Organizacyjna: Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Stanowisko: Analityk rynku obligacji
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Od kandydatów oczekujemy:
wiedzy na temat funkcjonowania rynku długu, w tym mile widziana znajomość krajowego
rynku długu korporacyjnego,
dobrej znajomości zagadnień ekonomicznych oraz zdolności ich wykorzystywania w
analizie sytuacji na rynkach finansowych,
umiejętności dokonywania analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb oceny sytuacji
kredytowej emitentów obligacji i przedstawiania wniosków,
bardzo dobrej znajomości instrumentów oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw,
monitorowania i sporządzania raportów nt. rynku instrumentów dłużnych
silnej motywacji do pracy i nastawienia na realizację terminów i celów,
wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i analitycznego myślenia,
dobrej organizacji pracy, w tym dokładności, zaangażowania, pracowitości i
samodzielności w realizacji zadań,
bardzo dobrej znajomości pakietu Office (szczególnie Excel, Word),
dobrej znajomości języka angielskiego.
Dodatkowym atutem będzie:
wykształcenie wyższe kierunkowe (Finanse/Księgowość/Ekonomia) lub ostatnie lata
studiów,
doświadczenie na stanowisku analityka kredytowego lub analityka akcji,
umiejętność modelowania ekonometrycznego,
umiejętności pracy z serwisem Bloomberg, Reuters,
Licencja Maklera Papierów Wartościowych, zdane etapy na Doradcę Inwestycyjnego lub
CFA będą istotnymi atutami.
Oferujemy:
1/2
Dom Maklerski Banku BPS
ciekawą i odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole,
możliwość rozwoju zawodowego,
stabilne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres:
[email protected]
W tytule e-maila proszę o dodanie swojego imienia i nazwiska oraz dopisku - Analityk
obligacji.
Data ważności ogłoszenia: do odwołania
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę o ochronie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
2/2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards