Algorytm SISI

advertisement
AKTYWA BAZOWE
Plan Rentierski z ochroną kapitału
Inwestycja oparta na algorytmie SISI, polskie i zagraniczne fundusze
inwestycyjne akcyjne w okresach wzrostów na światowych giełdach,
oraz polskie fundusze rynku pieniężnego lub obligacji w okresach korekt
i kryzysów zmieniane w zależności od sytuacji
DODATKOWE ZALETY INWESTYCJI
PODSTAWOWE INFORMACJE
Oczekiwana stopa zwrotu
10 %
Poziom ryzyka
średniorocznie
Inwestycja dostępna od
Zalecany czas inwestycji
regularnie
i dłużej
200 zł
10 lat
Maksymalizacja zysków
w funduszach akcyjnych
podczas wzrostów
Wsparcie profesjonalnych
zarządzających i edukacja
Ochrona kapitału
w funduszach pieniężnych
i obligacji podczas spadków
WYNIKI INWESTYCJI
1400,00%
Forma prawna inwestycji
Dostęp do kapitału
Ubezpieczeniowe
Fundusze Kapitałowe
w każdym momencie
za opłatą
1200,00%
1000,00%
800,00%
600,00%
200,00%
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000362192 | Numer NIP: 897-176-48-33 | Numer REGON: 021315776
Pomagamy bezpiecznie pomnażać Twoje oszczędności!
2016-12-30
2016-04-03
2015-11-03
2015-06-03
2015-01-03
2014-08-03
2014-03-03
2013-10-03
2013-05-03
2012-12-03
2012-07-03
2012-02-03
2011-09-03
2011-04-03
2010-11-03
2010-06-03
2010-01-03
2009-08-03
2009-03-03
2008-10-03
2008-05-03
2007-12-03
2007-07-03
2007-02-03
2006-09-03
2006-04-03
2005-11-03
2005-06-03
2005-01-03
2004-08-03
2004-03-03
2003-10-03
2003-05-03
2002-12-03
2002-07-03
2002-02-03
2001-09-03
2000-01-03
0,00%
2001-04-03
po 10 roku
w sposób dowolny
400,00%
2000-11-03
dzienny
Sposób wypłaty zysków
2000-06-03
Sposób naliczania zysków
W okresie 03.01.2000 do 30.12.2016 strategie osiągnęły średnioroczne wyniki 16,7% .
W okresie 01.01.2012 do 31.12.2015 portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.
WEJDŹ NA:
www.szkolainwestowania.pl/PRB
Przedstawione w niniejszym materiale opisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze Inwestycyjne nie pełnią funkcji lokaty bankowej. Inwestowanie
a opisywane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami oczekiwanymi oraz nie
uwzględniają opłaty za zarządzanie. Niniejszy materiał nie może być traktowany
jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, które powinny być
Download