PUBLIKACJE - Copy

advertisement
!
!
!
l.p. Publikacja
Bohatyrewicz R., Nikodemski T., Roczeń, R., Opieka nad dawcą narządów [w:] Zarys
Chirurgii Transplantacyjnej, pod red. W. Rowińskiego i J. Wałaszewskiego, Warszawa 1993,
Czy wolno i warto przeszczepiać narządy?, Skrypt Poltransplant
Roczeń R., Bohatyrewicz R., Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Śmierć mózgu – aspekt biologiczny i etyczny [w:] , 4/2001
Roczeń R., Ciała bez duszy [w:] Etyka, 35/2002
Roczeń R., Ofiarowanie życia. Transplantacja narządu pobranego od dawcy żywego
spokrewnionego [w] O życiu Poznań 2005
Roczeń R. Definiowanie śmierci. Przyczynek do metatanatologii [w:] Zagadnienia
Naukoznawstwa, 2(164) 2005.
Roczeń R.. O oczywistości fenomenologicznej i nieoczywistości biologicznej śmierci [w:]
Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(167) 2006
Roczeń R., Na pograniczu życia, wyd. Semper, Warszawa 2007
http://semper.istore.pl/pl,product,380859,na,pograniczu,zycia.html
Roczeń R., Podmiotowość małp człekokształtnych Konferencja Internetowa Diametros, maj
2006
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/255/pl
Roczeń R., Podmiotowość małp człekokształtnych [w:] Świadomość środowiska, red. Wł.
Galewicz, Kraków, 2006
!1
Roczeń R., „Nie mieliśmy wcześniejszych sygnałów". Problem odpowiedzialności moralnej
przełożonego lekarza – alkoholika. Konferencja Internetowa Diametros, maj 2007
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=76
Roczeń R., Preideas as a prescientific intuitions [w:] Studien zur Ethik In Ostmitteleuropa 11,
2007 ss. 305-311
Roczeń R., Czy graniczne stany egzystencjalne spotykane w medycynie możemy nazwać
śmiercią [w:] Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 4/2006
Roczeń R., Praidee jako przednaukowe intuicje [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa, 2(172)
2007
Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Roczeń R. The effect on compliance after switch from liquid
to chronosphere formulation of valproate [w:] European Journal of Paediatric Neurology, 12,
suppl. 1 (2008) S45
Roczeń R., „Historia Neurocentrycznych koncepcji śmierci człowieka”
http://wujzboj.com/orf/03/ORF-03-2010.pdf
http://wujzboj.com/orf/ORF-03-005-2010.pdf
Roczeń R., Neurocentryczne koncepcje śmierci człowieka, Interdyscyplinarne Centrum Etyki
UJ, Bioetyka/ Etyka medyczne (Praca poglądowa zrealizowana z grantu naukowego prof.
Galewicza), 2009
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=32&i=3&m=22&z=0&n=2&k=4
Roczeń R., Implikacje etyczne odniesienia kategorii śmierci mózgu do śmierci człowieka w
Prawie Żydowskim, DIAMETROS, 2009
Roczeń R., Definiowanie śmierci. Esej filozoficzno – medyczny [w:] Żurkowska G., Blandzi
S. (red.) Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, Wydawnictwo Rolewski, IFiS PAN,
2009
!2
Kiejna A., Pawłowski T., Dudek D., Siwek M., Roczeń R., Łojko D., Rybakowski J.K.,
Factors associated with positive screen on the Mood Disorder Questionnaire in treatmentresistant depression – results from the TRES-DEP study, Journal of Affective Disorder
Dudek, D., Rybakowski, J. K., Siwek, M., Pawłowski, T., Lojko, D., Roczeń, R., & Kiejna, A.
(2010). Risk factors of treatment resistance in major depression: association with
bipolarity. Journal of affective disorders, 126(1), 268-271.
22. Research report
The utility of Mood Disorder Questionnaire for the detection of bipolar diathesis in treatmentresistant depression
Andrzej Kiejna , Tomasz Pawłowski , Dominika Dudek , Dorota Łojko , Marcin Siwek ,
Robert Roczeń , Janusz K. Rybakowski Journal of Affective Disorders
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jad
23
Pawłowski, T., Kiejna, A., Rybakowski, J. K., Dudek, D., Siwek, M., Łojko, D., & Roczeń, R.
(2009). [Bipolarity in treatment-resistance depression-preliminary results from the TRESDEP study]. Psychiatria polska, 44(6), 775-784.
24
Kiejna, A., Pawłowski, T., Dudek, D., Siwek, M., Roczeń, R., Łojko, D., & Rybakowski, J.
(2010). P01-103-Factors associated with positive screen on the mood disorder questionnaire
in treatment-resistant depression. European Psychiatry, 25, 219.
!3
Download