kurs ochrony roślin - Gmina Igołomia

advertisement
Wawrzeńczyce 02.02.2012 r.
Znak: R 6122.01.2012
Sołtysi – wszyscy
Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie i Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach informuje że:
Dnia 29.02.2012 r. o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach
odbędzie się spotkanie z rolnikami z terenu gminy.
Przedmiotem spotkania będzie
1. Omówienie sposobu wypełnienia wniosków obszarowych w kampanii 2012 r.
2. Omówione zostaną zmiany jakie są w porównaniu do roku ubiegłego.
3. Przeanalizowane zostaną najczęściej występujące błędy we wcześniej składanych
wnioskach.
4. Wnioski, odpowiedzi na pytania
KURS OCHRONY ROŚLIN
21-22 luty 2012 R.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Urząd Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce zaprasza na kurs stosowania środków
ochrony roślin.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji
w Wawrzeńczycach, w terminie: 21-22 luty 2012 roku.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 100 złotych.
Początek szkolenia: godz. 9:00.
Wykładowcami będą specjaliści z zakresu stosowania środków ochrony
roślin.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
Wawrzeńczyce 57 lub telefonicznie pod numerem 012 287-40-03.
Download