Bank Żywności

advertisement
Dnia 3 grudnia już po raz drugi po podpisaniu umowy z organizacją pozarządową jaką jest Bank
Żywności pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi Wawrzeńczycach
przeprowadzili akcję polegającą na wsparciu uprawnionych podopiecznych pomocą w formie różnych
artykułów żywnościowych przywiezionych właśnie z Banku Żywności, którego celem jest zmniejszenie
obszarów niedożywienia i ograniczenie marnowanie żywności.
Bank Żywności pozyskuje żywność wśród producentów i dystrybutorów i przekazuje ją organizacją
zajmującym się dożywianiem osób najbardziej potrzebujących. Rolą Banków Żywności jest także
uświadamianie społeczeństwu, że można rozwiązać problem dostępu do żywności poprzez
niemarnowanie jedzenia. Zamiast utylizować żywność można ją przekazać organizacją społecznym
takim jak Banki Żywności. Co roku marnuje się 9 mln ton jedzenia, jednocześnie 2,5 mln ludzi nie ma
dostępu do pełnowartościowej żywności.
Jak już wspomniano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi -Wawrzeńczycach od październiku
2015 r kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności dla 36 rodzin (w tym 142 osób)- mieszkańców
tutejszej gminy, korzystających z pomocy społecznej.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej przekazywana jest do osób spełniające kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z
pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie). Każda z
osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron
świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z
marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie
własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Osoby korzystającego ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział
w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w
zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Program
Operacyjny
Pomoc Żywnościowa
2014-20120
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
jest
współfinansowany
z
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards