Raport - Polska Akcja Humanitarna

advertisement
Raport
Część I
Odbudowa Gakko Houjin Ashinome Gakuen
(Placówka Oświatowa “Kampus Ashinome”)
Prefektura Miyagi
Japonia
Niniejszy raport dotyczy rozliczenia pierwszej transzy środków pieniężnych przekazanych na rzecz
odbudowy Placówki Oświatowej „Kampus Ashinome” w mieście Kesenuma w Japonii.
I.
Wstęp
11 marca 2011 roku miała miejsce największa i najtragiczniejsza katastrofa naturalna w najnowszej
historii Japonii. O godzinie 14.46 czasu lokalnego Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w
skali Richtera, które wywołało potężną falę tsunami. O godz. 15.30, czarna masa fal tsunami uderzyła w
budynki kompleksu przedszkolnego w mieście Kesenuma w północno-wschodniej Japonii. Przedszkole
Ashinome Hoshiya zniknęło z powierzchni ziemi, a Przedszkole Ashinome zostało częściowo zniszczone
wskutek trzęsienia ziemi.
II.
Odbudowa Placówki Oświatowej “Kampus Ashinome”
W odpowiedzi na dochodzące do Polski tragiczne wydarzenia z Japonii, Polska Akcja Humanitarna
rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy ofiarom kataklizmu. W 2011r. PAH pozyskała łącznie
1 387 730,94 zł na rzecz pomocy ofiarom trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Zebrane pieniądze
postanowiliśmy przeznaczyć na odbudowę kompleksu przedszkolnego: Przedszkola Ashinome oraz
Ashinome Hoshiya (Placówka Oświatowa „Kampus Ashinome” – „Beneficjent”) w mieście Kesenuma.
15 listopada 2011 r. Polska Akcja Humanitarna podpisała umowę z Beneficjentem, na podstawie której
1 200 000 zł zostało przekazane bezpośrednio na odbudowę kompleksu przedszkolnego. Środki
przekazywane są w 3 transzach po 400 000 zł. Do dn. 1 marca br. zostały przekazane Beneficjentowi
dwie transze płatności, czyli łącznie 800 000 zł. 40 000 zł PAH przekazała Polskiej Izbie Gospodarczej
w Japonii na koordynację projektu w Japonii. Pozostała kwota, tj. 147 730,94 zł, to szacunkowy koszt
obsługi projektu przez PAH.
Odbudowa pierwszej części kompleksu, czyli Przedszkola Ashinome Hoshiya, została zakończona w
styczniu 2012r. Z odbudowanego budynku korzysta aktualnie 171 dzieci. Środki przekazane przez PAH
w ramach pierwszej transzy zostały przeznaczone na odbudowę sali gimnastycznej Przedszkola
Ashinome Hoshiya. W styczniu Beneficjent dokonał rozliczenia pierwszej transzy. Przekazane środki
pieniężne zostały przeznaczone na wynajem firmy budowlanej, w tym na: prace przygotowawcze,
(wyburzenie i oczyszczenie terenu), prace budowlane (prace ciesielskie, odbudowa dachu, prace
wykończeniowe i elektryczne) i pozostałe koszty odbudowy Przedszkola.
Druga oraz trzecia transza zostały/zostaną przekazane na odbudowę Przedszkola Ashinome.
Zakończenie prac budowlanych współfinansowanych przez PAH zaplanowane jest na koniec maja
2012r., natomiast odbudowa Przedszkola Ashinome planowane jest na sierpień br. Ze środków
przekazanych przez PAH zostanie sfinansowane wznoszenie fundamentów budynku oraz odbudowa
dachu.
III.
Podsumowanie
Beneficjent przekaże PAH końcowe sprawozdanie z przekazanych środków do dnia 31 sierpnia 2012r.
Zalegający gruz, rozmiar zniszczeń, silne opady śniegu oraz brak wystarczającej siły roboczej
uniemożliwiały szybką odbudowę regionu po trzęsieniu ziemi. W rok po katastrofie naturalnej,
Japończycy nadal odbudowują północno-wschodnią część swojego kraju.
Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej w realizacji działań pomocowych w Japonii jest Polska Izba Gospodarcza
w Japonii.
Download