Zagadnienia z historii . Gimnazjum Klasa I. 1.W Egipcie faraonów. 2

advertisement
Zagadnienia z historii . Gimnazjum Klasa I. 1.W Egipcie faraonów. 2.Piramidy , mumie, hieroglify. 3. Ateny i Sparta , ustrój i organizacja społeczeństwa. 4.Wierzenia starożytnych Greków. 5. Igrzyska olimpijskie. Klasa II. 1. Polska dzielnicowa. 2. Państwo Kazimierza Wielkiego. 3.Życie codzienne w średniowiecznej wsi i mieście. 4. Unia Polski z Litwą 1385 i jej skutki. 5. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409‐1411. 6. Skutki odkryć geograficznych. Klasa III. 1.Sejm Wieki i drugi rozbiór Polski. 2. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski. 3.Legiony Polskie we Włoszech i Księstwo Warszawskie. 4. Europa za czasów Napoleona. 5.Rewolucja przemysłowa. 6.Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Technikum. Klasa I. 1. Powstanie niepodległej Rzeczpospolitej. 2.Walka o granice państwa polskiego. 3. Narodziny faszyzmu we Włoszech. 4. Gospodarka w okresie międzywojennym na świecie. 5. Niemcy pod władzą Hitlera. 6. Świat u progu wojny. Zagadnienia z wos. Klasa III. 1. Konstytucja RP i jej główne postanowienia. 2.Władza ustawodawcza w RP (sejm, senat) i jej główne funkcje. 3. Władza wykonawcza w RP(rząd, prezydent) i jej główne funkcje. 4. Władza sądownicza w RP i jej główne funkcje. 5.Główne polskie partie polityczne, program i przywódcy. 
Download