Uploaded by beatamarcinek74

historia klasa 6 - III rozbiór Polski. 06.05.

advertisement
Temat: III rozbiór i upadek Rzeczypospolitej.
1. Omów postanowienia traktatu rozbiorowego z 1795 roku.
2. Wymień przyczyny upadku Rzeczypospolitej.
Podręcznik strony:195- 196.
1795 r. – III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię.
Upadek Rzeczypospolitej. Ostatecznie „wymazali” Polskę z mapy Europy.
25 listopada 1795 r.- abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego w Grodnie.
I
rozbiór
1772 r.
II
rozbiór
1793 r.
Rosja
Inflanty Polskie
oraz ziemie białoruskie.
ok. 92 tys. km²
1,3 mln mieszkańców
większość Białorusi i
Ukrainy oraz Podole
ok. 250 tys. km²
3 mln ludności.
III
rozbiór
1795 r.
wszystkie ziemie na
wschód
od Niemna i Bugu
ok. 120 tys. km²
1,2 mln mieszkańców
Prusy
Pomorze Gdańskie bez Gdańska
i Torunia, Warmia, ziemia
chełmińska oraz część Kujaw i
północnej Wielkopolski.
ok. 36 tys. km²
580 tys. mieszkańców
Gdańsk, Toruń, Wielkopolska z
Poznaniem, Kujawy, zachodnie
Mazowsze, skrawek Małopolski z
Częstochową.
ok. 58 tys. km²
1 mln ludności.
Część: Mazowsza z Warszawą,
Podlasia i Litwy oraz
województw krakowskiego
ok. 55 tys. km²
1 mln mieszkańców
Austria
Część Ukrainy ze Lwowem i
południową Małopolskę bez
Krakowa.
ok. 83 tys. km²
2,6 mln mieszkańców
Nie brała udziału
Lubelszczyzna, reszta
Małopolski z Krakowem,
część Podlasia i Mazowsza.
ok. 47 tys. km²
1,5 mln mieszkańców
Przyczyny upadku Rzeczypospolitej:











niebezpieczny układ polityczny- silni sąsiedzi i słaba Polska;
ingerowanie państw ościennych w sprawy polskie;
po wojnach XVII wieku państwo polskie nie miało sojuszników;
niekonsekwentna polityka zagraniczna;
słaba władza centralna;
niechęć magnaterii do reform;
przekupstwo szlachty i zrywanie sejmów (liberum veto);
pusty skarb państwa;
słabość militarna;
wolna elekcja;
wyniszczenie licznymi wojnami (powstanie Chmielnickiego, wojny
polsko-szwedzkie, wojny polsko-rosyjskie, wojna z Turcją).
Download