pobierz plik

advertisement
Koszty błędnych inwestycji.
Czy nowo mianowani menedżerowie
są skazani na klęskę?
Piotr Stohnij
Manager & Editor @ HBRP
Wiedza to władza?
Witaj w świecie pracowników wiedzy!
Ani władza nie może być praktykowana
bez wiedzy, ani wiedza nie może
nie płodzić władzy.
– Michel Foucault
procent nowo mianowanych
menedżerów zawodzi i traci
stanowisko w ciągu pierwszych
18 miesięcy – jeszcze więcej funkcjonuje
poniżej swoich możliwości.
 Brak niezbędnych umiejętności
 Trudności w relacjach
 Konflikty z kluczowymi osobami
 Wypalenie zawodowe






Demotywacja i spadek wyników
Odchodzą najlepsi
Tracimy świetnego specjalistę
„Zyskaliśmy” słabego menedżera
Przekształcenie zespołu w grupę roboczą
Zwolnienie i koszt ponownej rekrutacji
rewolucyjnych przemian:
od specjalisty do menedżera
1. ze specjalisty we wszechstronnego
menedżera: zrozumieć modele mentalne,
narzędzia, stworzyć szablony oceny.
2. z analityka w syntetyka: integrować
wiedzę zespołu i wypracowywać
kompromisy konieczne przy
rozwiązywaniu złożonych problemów.
3. z taktyka w stratega: przechodzić płynnie
od szczegółu do ogółu, dostrzegać ważne
wzorce w złożonym otoczeniu, przewidywać
i kształtować najważniejsze reakcje.
4. z murarza w architekta: wiedzieć,
jak analizować i projektować struktury,
modele operacyjne i profile
kompetencyjne pracowników.
5. ze specjalisty ds. rozwiązywania
problemów w lidera ustalającego
program działania: wyławiać
problemy wymagające firmowej
uwagi i dostrzegać kwestie, których
nie da się jednoznacznie przypisać
do żadnego konkretnego pionu.
6. z wojownika w dyplomatę: proaktywnie
kształtować otoczenie, w którym firma
prowadzi działalność.
7. z pomocnego członka zespołu
w przywódcę: być wzorcem osobowym,
który daje organizacji przykłady zachowań.





Motywacja
Ciekawość świata
Przenikliwość
Zaangażowanie
Determinacja
Wiedza to władza.
Ale niewiedza, niestety,
nie oznacza jeszcze braku władzy.
– Niels Bohr
[email protected]
www.facebook.stohnij.pl
www.linkedin.stohnij.pl
www.twitter.stohnij.pl
Download