1.Czynnikiem złego rokowania w moczeniu nocnym jest a

advertisement
1.Czynnikiem złego rokowania w moczeniu nocnym jest
a. pierwotne moczenie, występowanie choroby u dziewczynek
b. moczenie psychogenne
c. zakażenie układu moczowego
2.Tolerancji nie wywołuje:
a. opioidy
b. alkohol
c. BDZ
d. Kanabinole
e. barbiturany
3. Patognomoniczne dla schizofrenii jest:
a. Omamy słuchowe komentujące
b. urojenia zazdrości
c. omamy wzrokowe
4. Patognomoniczne dla schizofrenii jest
a. urojenia odsłonięcia
b. urojenia prześladowcze
5.Objawy osiowe schizofrenii to:
a. Alogia i abulia
b. urojenia i wrogość
c. omamy i lęk
d. autyzm i kantyzm
e
6.Objawy I-rzędowe w schizofrenii to :
a. urojenia i rozkojarzenia
b. urojenia i wrogość
c. omamy i lęk
7. Typowym objawem niepożądanym po TPD nie jest:
a. wymioty i biegunki
b. suchość w jamie ustnej
c. zaparcia
d. zaburzenia akomodacji
e trudności w oddawaniu moczu
8.Lęk przed wychodzeniem z domu,……
a. agorafobia
b .fobia społeczna
9. W fobii społecznej występuje:
a. obawa przed oceną
b.
10. Jeżeli lekarz pyta pacjenta o mocną głowę to tak naprawdę pyta o:
a. tolerancje alkoholu
b. kontrolę picia
c.
11. Jeżeli lekarz pyta czy pacjent może poprzestać na 2 piwach(jeśli tak postanowi to czy
mu się udaje) to tak naprawdę pyta o :
a. kontrolę nad alkoholem
b. tolerancje
12. zacytowano artykuł 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jaki to jest rodzaj
przyjęcia
a. przyjęcie nagłe celem leczenia
b. przyjęcie nagłe celem obserwacji
c. przyjęcie wnioskowe
13 zacytowano art.24 j/w
14.zacytowano art. 29 j/w
15.Urojenia i omamy to objawy
a. I-rzędowe
b. II-rzędowe
c. osiowe
16 Zagrożony samobójstwem jest
a. wdowiec alkoholik z depresją
b. kobieta z depresją i urojeniami nihilistycznymi
c. kobieta z depresją bezsennością i lękiem
d. a i c
e .wszystkie
17. W przebiegu nadczynności tarczycy mogą wystąpić:
a. niepokój i bezsenność
b. zaburzenia psychotyczne
c. ..
d. a i b
e wszystkie
18 Najczęstsze objawy psychiczne w guzie chromochłonnym to :
a. napady paniki i lęku
b. zaburzenia psychotyczne
c. zaburzenia świadomości
d. a i c
e wszystkie
19. w chorobie Cushinga najczęściej występują:
a. zaburzenia depresyjne i mania
b. zaburzenia psychotyczne
c. lęki???
d. a i c
e. wszystkie
20.59-letnie zdrowa somatycznie kobieta twierdzi, że jej narządy gniją i ,że jest pusta w
środku. Najprawdopodobnym rozpoznaniem jest
a. zaburzenia nerwicowe
b. zaburzenia depresyjne z objawami psychotycznymi
c. schizofrenia
21.Autyzm wczesnodziecięcy to :
a. schizofrenia dzieci
b. upośledzenie umysłowe
c. uszkodzenie mózgu objawiające się do 3 roku życia
d. padaczka
e. żadne z w/w
22.Zespół Korsakowa to:
a. zespół rozpoznany u pianisty Korsakowa
b. zespół amnestyczny z zaburzeniami pamięci
c. ostra psychoza z omamami słuchowymi
d psychoza z urojeniami zazdrości
e. psychoza przewlekła alkoholowa z konfabulacjami
23 U zdrowych ludzi nie występują:
a. konfabulacje
b. omamy przysenne
c. nastawienie odnoszące
d. złudzenia
24. Urojenia zdrady małżeńskiej występują w :
a. schizofrenia
b. mania
c. majaczenie alkoholowe
d. zespół Korsakowa
e. żadna z w/w
25.Zaburzenia orientacji allopsychicznej przy zachowanej orientacji autopsychicznej, omamy
wzrokowe, złudzenia, lęk , urojeniowa interpretacja wydarzeń występuje w
a. zespole Korsakowa
b. majaczeniu alkoholowym
c. paranoi alkoholowej
26.cechą uzależnienia od alkoholu nie jest
a. zespól abstynencyjny
b. tolerancja
c. picie częściej niż 2 razy w tygodniu
d. coraz większa liczba czasu poświęcana na zdobycie alkoholu
e
27. Zaburzenie depresyjne nawracające
a. częściej u mężczyzn
b. epizod depresji trwa co najmniej 6 m-cy
c. co najmniej 2 epizody depresji
28. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe
a. tak samo często u kobiet jak u mężczyzn
b. jest przeciwwskazaniem do podania l p/depresyjnych
c. występuje po 40 roku życia
d. wpływ czynników genetycznych jest mniejszy niż w zaburzeniu jednobiegunowym
29. Osobowość dysocjacyjna charakteryzuje: dokładnie przepisane z książki
a. brak poczucia winy i wstydu
b. autodestrukcyjne wzorce zachowań
c. nierozróżnialnie granicy pomiędzy kłamstwem a prawda
d. niezdolność do związków uczuciowych
e wszystkie
30.Lit
a. stosowany w zaburzeniach dwubiegunowych
b. można go stosować bez ograniczeń u kobiet ciężarnych i karmiących
c. zmniejsza poziom hormonów tarczycy
d ai c
e wszystkie
31.Zanik hipokampa, kory skroniowej, ciemieniowej i czołowej zwyrodnienie ziarnistowodniczkowe, płytki amyloidowi, złogi neurofibrylarne to
a. choroba Alzhaimera
b. choroba Picka
c.
32. Grupa leków stosowana w leczeniu choroby Alzhaimera ,zgodna z jedną z teorii o
przyczynach tej choroby to
a. inhibitory cholinesterazy
b.
33.
Download