Co wpływa na produkuję prądu z paneli fotowoltaicznych?

advertisement
„Energetyka odnawialna w procesie
inwestycyjnym budowy zakładu”
• Energia słońca
• Fotowoltaika
Potencjał Energii Słonecznej
KAŻDEJ GODZINY DO ZIEMI DOCIERA
WYSTARCZAJĄCO DUŻO ENERGII SŁONECZNEJ,
ŻEBY OGRZAĆ KULĘ ZIEMSKĄ PRZEZ CAŁY ROK
•Energia solarna jest bardziej przewidywalna i lepiej skorelowana z
potrzebami energetycznymi niż produkcja energii elektrycznej z wiatru;
•W Europie Centralnej jedynie produkcja elektryczności z energii
fotowoltaicznej (PV) ma sens, w przeciwieństwie do produkcji energii
elektrycznej z instalacji termicznych(Solarthermal);
•„Bolączką”energii słonecznej jest cena – rozprzestrzenianie się i rozwój
technologii spowoduje, że za mniej niż kilka lat stanie się ona
konkurencyjna –przemysł PV walczy o osiągniecie ceny niższej od ceny
uzyskiwanej z tradycyjnych źródeł
•Produkcja energii elektrycznej ze źródeł Solarthermal jest już
konkurencyjna kosztowo w Europie południowej;
•Koszt wytworzenia energii elektrycznej jest równy zero, nie ma więc
problemu rosnących cen energii;
•Instalacje PV są bardziej kapitałochłonne, ale mają istotnie mniejsze
koszty operacyjne na MW niż energia wiatrowa;
•Użyteczność instalacji PV przekracza 30 lat.
Elektrownia słoneczna PV w Lucalnena de las
Tores w hiszpańskiej Andaluzji
Czym są fotoogniwa?
Fotoogniwa, moduły fotowoltaiczne, panele PV –
każda z tych nazw określa baterie słoneczne do produkcji prądu. W odróżnieniu od kolektorów
słonecznych, moduły fotowoltaiczne nie służą do ogrzewania wody lecz produkują energię
elektryczną. Nowe możliwości w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca
otworzyła dziedzina fizyki zwana fotowoltaiką. Wieloletnie badania w tej dziedzinie
przyczyniły się do stworzenia urządzeń przetwarzających energię słoneczną w energię
elektryczną-moduły PV. Dotychczas, fotoogniwa znajdowały zastosowanie w satelitach
kosmicznych, lecz prace naukowców pozwoliły nam wprowadzić baterie słoneczne do życia
codziennego jako odnawialne źródło energii. Swoje zastosowanie znajdują dzisiaj w
budownictwie, jako źródło zasilania na jachtach, wozach kempingowych, sygnalizacji
świetlnych, znaków drogowych czy nadajników telekomunikacyjnych. Niezależnie od korzyści
energetycznych czy ekologicznych, otrzymuje się zawsze ciekawe efekty architektoniczne.
Jak działają fotoogniwa?
Budowa fotoogniw jest bardzo prosta. Opiera się bowiem na płytkach zwanych
ogniwami wytworzonych z krzemu z domieszką bromu. Ogniwa o wymiarach
ok.15x15 cm łączy się ze sobą, a następnie zamyka w aluminiowej ramie
pokrywając od przodu hartowanym szkłem. Tak wyprodukowany moduł
fotowoltaiczny, zamontowany odpowiednio na dachu lub fasadzie budynku potrafi
produkować energię elektryczną przez długie lata. W modułach nie występują
żadne ruchome elementy, żadne materiały eksploatacyjne nie są pochłaniane, jak
również żadne zanieczyszczenia nie są emitowane. Moduły nie wymagają żadnej
konserwacji, a przy tym są idealnie ciche. Żywotność fotoogniw projektowana jest
przez producentów na nie mniej niż 30lat natomiast gwarancja producenta na moc
wyjściową uzyskiwaną z fotoogniw to często 25lat! Sam proces wytwarzania energii
elektrycznej z takiego modułu fotowoltaicznego również nie jest skomplikowany.
Światło, które dociera do ziemi składa się z cząstek nazywanych fotonami. W
momencie, gdy światło trafia na powierzchnię baterii słonecznej fotony wnikają w
strukturę krystaliczną krzemu. Atomy krzemu natomiast rozbijają padające na nie
promienie słoneczne na ładunki elektryczne, które z kolei zaczynają tworzyć
zamknięty obieg w baterii słonecznej. Uzyskany w ten sposób prąd wyprowadza się
z Modułu dwoma kablami (jeden to + ,drugi -). Moduły można łączyć ze sobą w
różnych ilościach uzyskując w ten sposób systemy fotowoltaiczne o różnej mocy
produkcyjnej.
Jakie urządzenia są potrzebne aby
stworzyć własny system zasilania?
Do stworzenia własnego systemu zasilania opartego o ogniwa
fotowoltaiczne potrzebne są poza samymi modułami także akumulatory,
których zadaniem jest magazynowanie energii wyprodukowanej w dzień
dla odbiorników energii pracujących o różnej porze dnia i nocy. Między
akumulatorem a panelem PV musi znaleźć się urządzenie zwane
regulatorem ładowania. Jego zadaniem jest zabezpieczenie akumulatora
przed przeładowaniem oraz przed zbyt głębokim rozładowaniem ze strony
odbiorników działających na napięcia stałe 12/24V. Jeżeli chcemy zasilać
odbiorniki na 12/24V podłączamy je bezpośrednio do regulatora,
natomiast jeżeli chcemy zasilać urządzenia na ~230V należy do
akumulatora podłączyć inwerter, który zmieni napięcie z akumulatora na
~230V. W zależności jednak od zastosowania systemu, w ich skład będą
wchodzić różne urządzenia. Przede wszystkim należy więc wybrać rodzaj
systemów PV.
Wyróżniamy następujące rodzaje systemów:
1. System
autonomiczny
System autonomiczny (inaczej wyspowy)
produkuje energię dla wyszczególnionych odbiorników prądu. Nie ma on podłączenia
publicznej sieci energetycznej dlatego gdy zabraknie energii zmagazynowanej w
akumulatorze, odbiorniki prądu po prostu się wyłączą. Dlatego jeżeli chcemy
stworzyć system w całości zasilany z energii słonecznej musimy dobrać odpowiednio
dużą ilość baterii słonecznych. Systemy takie wykorzystuje się do zasilania niedużej
mocy odbiorników, do których niemożliwe jest doprowadzenie energii z sieci
publicznej lub doprowadzenie energii było by droższe niż zakup autonomicznego
systemu PV.
Przykładami instalacji są: jachty, wozy kempingowe, domki i altanki letniskowe, nadajniki
telekomunikacyjne i znaki drogowe montowane w miejscu gdzie nie ma dostępu do
sieci publicznej oraz wiele innych zastosowań.
2.System PV podłączony do publicznej
sieci energetycznej
System w całości oddający energię elektryczną do sieci
publicznej poprzez osobny licznik prądu.
Drugim licznikiem pobieramy energię z sieci publicznej.
Rozliczenie z energetyką następuje na podstawie obydwu
wartości liczników, zakład energetyczny wystawia fakturę
korygująca lub zwraca pobraną od Nas opłatę. Aby móc
sprzedawać prąd energetyce należy mieć założoną
działalność gospodarczą na produkcję energii elektrycznej
oraz podpisaną umowę z zakładem energetycznym o odbiór
i odsprzedaż wyprodukowanej w ten sposób energii.
Rozwiązanie stosowane z reguły przy dużych elektrowniach
słonecznych.
3. System autonomiczny z dodatkowym
podłączeniem sieci publicznej.
Najczęstszy rodzaj systemu.
Taki system działa podobnie do systemu autonomicznego lecz do specjalnego
inwertera podłącza się zasilanie ze zwykłej sieci publicznej. Energia z paneli
słonecznych magazynowana jest w akumulatorach, następnie jest ona
zamieniana na 230V poprzez inwerter i zasila odbiorniki prądu. W
przypadku braku energii w akumulatorze i braku energii z paneli
słonecznych następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z publicznej
sieci AC aż do momentu doładowania akumulatorów przez baterie
słoneczne. Systemy te stosuje się głównie w domach mieszkalnych. Na
instalację tych systemów nie jest wymagana zgoda zakładów
energetycznych, ani konieczność zakładania działalności gospodarczej
ponieważ wyprodukowana przez nas energia jest w 100% wykorzystywana
przez nas, a nie odsprzedawana dalej. Budowa systemu może różnić się w
zależności od zastosowanego inwertera "dwukierunkowego"(inwerter z
możliwością podłączenia sieci AC).
Co wpływa na produkuję prądu z
paneli fotowoltaicznych?
•
Ilość energii produkowanej przez fotoogniwa zależy głównie od nasłonecznienia baterii
słonecznych. W różnych okresach roku mamy w Polsce różne nasłonecznienie na płaszczyznę
w kWh/m2. Od tego jaki mamy miesiąc będziemy uzyskiwać z jednego panelu różną
moc(różne nasłonecznienie). Panele słoneczne są jednak tak skonstruowane, że swoje
napięcia(V) osiągają przy stosunkowo nie dużym nasłonecznieniu, natomiast moc(W) jest
zależna od nasłonecznienia. Przyjmuje się, że najlepszy okres w Polsce to od początku marca
do końca września. Ponadto panel pv może być różnie nakierowany w stosunku do słońca.
Najbardziej optymalnym położeniem paneli to kierunek południowy pod kątem 30stopni(dla
okresu letniego) lub 60stopni(dla okresu zimowego). Położenie paneli w innym kierunku
może spowodować nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek produkcji prądu z fotoogniw.
Jeżeli tworzony przez nas system ma zasilać odbiornik prądu 24h na dobę przez cały rok(np.
nadajnik telekomunikacyjny, znaki drogowe itp.) musimy dopasować baterie słoneczne do
okresu grudnia i stycznia(najmniejsze nasłonecznienie). Wówczas panele powinny znaleźć się
pod kątem ok.60 stopni. Należy tu również zaznaczyć, że na panele nie powinien padać cień.
Zacieniowanie paneli znacznie wpływa na produkcję energii. Nawet najmniejsze
zacieniowanie(np. z pobliskiego słupa, komina dachu, budynku sąsiada, drzewa itp.) może
skutkować spadkiem produkcji o 50% lub więcej. Jak już ustalimy okres roku, w którym
panele będą używane oraz ustaliliśmy ich położenie, powinniśmy(jeżeli nie znamy) poznac
różnicę między mocą urządzeń(W) a zużyciem prądu(Wh).
Jednostki miary. Czym różni się kWh od
kW oraz W od Wp?
Produkcję lub zużycie energii podaje się w jednostce Wh lub kWh, natomiast moc urządzeń podaje
się w watach W lub kW. Watogodzina(Wh) - jest to nic innego jak moc(W) * godziny(h). Dla
przykładu mając odbiornik prądu o mocy ciągłej 100Wat i używając go 4godziny na dobę,
uzyskujemy zużycie prądu na poziomie 400Wh/doba.
Obliczenia. Jak obliczyć produkcję prądu z paneli słonecznych?
Znając już położenie paneli słonecznych możemy wyliczyć produkcję energii dla przykładowego
systemu PV. Panele PV występują obecnie o różnej mocy. W ofercie są panele 50Wat, 130Wat,
200Wat i inne. Przyjmując, że chcemy 4szt. paneli 200Wat uzyskujemy elektrownię o mocy 800Wp
= 0.8kWp (Wp to wat peak-moc szczytowa modułu fotowoltaicznego w Standardowych
Warunkach Badania). Aby poznać dokładne dane odnośnie produkcji z przykładowego systemu PV
dla konkretnego miasta można posłużyć sie ogólnie dostępnym kalkulatorem systemów PV
dostępnym pod linkiem:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
W oknie po lewej stronie u dołu ekranu, wybieramy Country/region: Poland oraz poniżej
interesujące nas miasto. W nowo otwartym oknie klikamy na: 2) Estimate the PV electricity
generation. Następnie w polu: "Enter installed peak PV power kWp" podajemy moc naszej
elektrowni słonecznej w kWp. W naszym przypadku podajemy wartość 0.8kWp. Poniżej podajemy
straty jakie mogą wystąpić na przewodach, inwerterach itp. W tym miejscu możemy zostawić
wartość 14%. Poniżej podajemy także nachylenie w stopniach modułów oraz orientację paneli
względam kierunków świata. Następnie klikamy przycisk Submit. Pod spodem uzyskujemy
wyliczenie oraz wykres słupkowy prezentujący wartość produkcji energii w kWh/miesiąc z naszego
systemu PV.
Obliczenia. Wiem już jak obliczyć produkcje z fotoogniw, nie
wiem jak obliczyć zużycie moich odbiorników prądu?
Znając już metody obliczeń produkcji prądu z modułów fotowoltaicznych oraz rodzaje systemów PV możemy
przystąpić do wyboru odpowiedniej ilości paneli do naszych potrzeb. Jeżeli tworzymy system autonomicznym
bez dostępu sieci publicznej dla odbiorników prądu działających cały rok należy system skalkulować dla okresu
o najmniejszej produkcji prądu z fotoogniw czyli dla grudnia i stycznia. Jeżeli natomiast interesuje nas zasilanie
odbiorników tylko w okresie wiosenno-letnim(jachty, wozy kempingowe, altanki i domki letniskowe) wówczas
pod uwagę bierzemy miesiące odpowiadające temu okresowi, np. kwiecień-sierpień. Wyliczamy dla tych
okresów średnią produkcję dzienną z fotoogniw. Mając z jednej strony wyliczoną średnią dzienną produkcje z
fotoogniw potrzebujemy z drugiej strony średnie dzienne zużycie energii przez nasze odbiorniki prądu. Jeżeli
zużycie energii będzie równe produkcji energii z fotoogniw wówczas nasz system będzie skalkulowany
poprawnie. Jeżeli natomiast zużycie będzie większe niż produkcja wówczas nasze odbiorniki prądu będą
pracować krócej niż byśmy tego chcieli. Obliczanie zużycia prądu jest w większości przypadków proste. Jeżeli
odbiornikiem prądu jest np. 10szt. żarówek LED o mocy 3Wat każda to wówczas moc pobieranego prądu wynosi
10*3=30Wat. Jeżeli świecimy 4h/doba wszystkimi żarówkami to zużycie wyniesie 30W*4h=120Wh/doba.
Inaczej sprawa wygląda dla odbiorników, których moc jest różna w zależności od sposobu używania. Takim
przykładem może być np. komputer lub pompa wodna. Żeby znaleźć odpowiedź ile naprawdę zużyje nam prądu
dany sprzęt możemy posłużyć się statystycznym kalkulatorem energii dostępnym na stronie:
http://www.vattenfall.pl/kalkulatorenergii/?WT.srch=1
Kalkulator jest przygotowany w oparciu o dane statystyczne na temat zużcia energi dla 4wariantów rodzin: 1-,2,3-,4-osobowa. Po wybraniu odpowiedniego scenariusza kalkulator zostaje załadowany. Jeżeli wybierzemy z listy
dostępnych urządzeń np. komputer to po prawej stronie wyświetlone zostanie zużycie dobowe w kWh dla tego
sprzętu. Możemy także zwiększyć lub zmniejszyć czas funkcjonowania i ilość danego sprzętu w naszym
przypadku. Na koniec sumujemy zużycie energii z naszych odbiorników. W przypadku systemów
autonomicznych z podłączeniem sieci publicznej nie jest wymagane aby system PV produkował dokładnie taką
ilość energii jaką potrzebujemy. Jeżeli nasz system wyprodukuje mniej energii niż byśmy tego chcieli ponieważ
np. znacznie zwiększyliśmy pobór energii(dłuższa praca odbiorników energii niż przyjeliśmy do obliczeń) lub jest
akurat miesiąc zimowy, wówczas nie musimy obawiać się sytuacji że zostaniemy bez prądu. Specjalny inwerter
tworzący taki system automatycznie przełączy na zasilanie z sieci publicznej aż do momentu doładowania
akumulatorów ze słońca.
Obliczenia.Jak dobrać odpowiednią ilość i pojemność akumulatorów do fotoogniw?
Jeżeli ustaliliśmy jakiej mocy potrzebujemy baterie słoneczne oraz ile wyprodukują one energii dla konkretnych warunków, możemy
przystąpić do doboru akumulatorów do naszych potrzeb. Książkowy wzór na obliczenie pojemności akumulatorów jest
następujący:
produkcja dzienna (Wh) / napięcie systemu (V) = ilość prądu (Ah)
ilość prądu(Ah) * 1,5 = pojemność akumulatora(Ah)
Współczynnik 1,5 służy po to aby akumulator nie został rozładowany przez odbiornik do zera, ponieważ głębokie rozładowania
znacznie skracają żywotność akumulatorów. We wzorze dzielimy produkcje z fotoogniw w Wh przez napięcie systemu. UWAGA!
Panele słoneczne o mocach do 140Wat działają na napięcie nominalne 12V, natomiast panele o mocach powyżej 140Wat
działają na napięciach 24V. Wyjątkiem są panele Kaneka(napięcie 48V). Tak więc mając do dyspozycji 4szt. paneli 200Wat i
produkcję w lato z systemu 3,6kWh/doba wyliczenie wygląda następująco:
3600Wh / 24V = 150Ah
150Ah*1,5= 225Ah
W wyniku otrzymujemy pojemność akumulatora 225Ah 24V. Pojemność akumulatora zawsze można zaokrąglać w górę lub w
dół. Na rynku są dostępne modele akumulatorów MK 225Ah 12V lub HZY 230Ah 12V. Zakładamy model MK 225Ah 12V. Aby
uzyskać napięcie 24V należy zastosować dwa akumulatory MK 225Ah 12V i połączyć je szeregowo dzięki czemu napięcie
zwiększamy do 24V. Akumulatory można łączyć razem szeregowo oraz równolegle. Warunkiem jest stosowanie tych samych
typów akumulatora o tej samej pojemności i rodzaju. Do systemów PV zalecane są akumulatory żelowe, czyli takie w których
elektrolit jest unieruchomiony w postaci żelu. Są one szczelne, zupełnie bezobsługowe, a ich żywotnośc w warunkach 20stopni
celcjusza to 10-12lat.
W powyższym wyliczeniu dajemy bateriom słonecznym tylko jeden dzień na naładowanie akumulatora. Jeżeli mielibyśmy
wyliczyć pojemność akumulatora dla domku letniskowego użytkowanego tylko w weekendy, na którym zamocowane mają być
4szt. paneli 200Wat wówczas wyliczenie wyglądałoby następująco:
3600Wh*5dni=18000Wh
18000/24=750Ah
750Ah*1,5=1125Ah
Należałoby użyć 10szt. akumulatorów 225Ah 12V. Podłączenie 5 akumulatorów w jeden string byłoby równoległe,dwa stringi
połączone szeregowo.
Obliczenia.Jak dobrać regulator ładowania do
mojego systemu PV?
Jeżeli dobraliśmy już ilość i moc baterii słonecznych do systemu autonomicznego, kolejnym
krokiem jest wybór regulatora ładowania. Regulator ładowania to niewielkie urządzenie,
którego zadaniem jest zabezpiczać akumulator przed przeładowaniem ze strony fotoogniw oraz
przed zbyt głębokim rozładowaniem ze strony odbiorników prądu.
W ofercie są regulatory 12/24V oraz 12/24/48V przy czym te drugie są głównie potrzebne tylko
w przypadku systemu opartego o moduły firmy Kaneka. Dla paneli mono i polikrystalicznych
wykorzystuje się regulatory 12/24V. Oznaczenia te informują o napięciu nominalnym systemu
PV. Jeżeli podłączamy do regulatora np. 2 baterie 100Wat równolegle wówczas napięcie
systemu jest 12V, dla podłączenia szeregowego dwóch modułów 100Wat napięcie systemu
wyniesie 24V. Regulatory automatycznie odczytują napięcie systemu i na takim napięcie
pracują. Oczywiście ważne jest aby napięcie na akumulatorach było takie jak na panelach (12
lub 24V) inaczej regulator sygnalizować będzie błąd podłączenia. Dobierając regulator musimy
zwrócić uwagę na parametr "prąd zwarciowy (A)" przy opisach paneli PV. Jeżeli podłączamy
3szt. paneli 130Wat wówczas prąd zwarciowy jednego panelu to 8,02, dla trzech paneli to
24,06A Należy więc wybrać regulator min. 24,06A np. model 30A lub 40A.
Stworzyłem system autonomiczny 12V. Jak mogę do niego podłączyć
odbiorniki na ~230V?
Do zmiany napięcia z 12V, 24V lub 48V prądu stałego na
~230V prądu zmiennego służy urządzenie zwane
inwerterem lub przetwornicą. Inwerter podłącza się
bezpośrednio pod akumulator. Inwertery powinny mieć
zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
akumulatora. Na wyjściu inwerter posiada zazwyczaj
standardowe gniazdko prądu AC, do którego podłącza
się urządzenia na ~230V. Inwertery dobiera się wg
mocy ciągłej zasilanych urządzeń
np.: TV LCD 100Wat + Laptop 60Wat + oświetlenie
100Wat = 260Wat,
należałoby wybrać inwerter 300Wat mocy
ciągłej(chwilowa moc 600Wat) 12/230V.
Jeżeli mamy system o napięciu 24V należałoby wybrać
inwerter 24/230V 300Wat.
Chcę stworzyć system autonomiczny z dodatkowym
przyłączem sieci publicznej. Jaki inwerter wybrać ?
Aby stworzyć system na potrzeby np. domu mieszkalnego, całorocznego należy
zaopatrzyć się w inwerter, który daje możliwość podłączenia sieci AC na
wejściu inwertera. Takimi inwerterami są np. Mean Well z serii TN. Do tego
inwertera podłącza się bezpośrednio panele PV, akumulatory, zasilanie z sieci
AC oraz odbiorniki prądu na ~230V. Inwerter ma wbudowany regulator
ładowania oraz specjalny mikroprocesor, który steruje energią w taki sposób,
że energia z paneli słonecznych ładuje akumulatory. W przypadku poboru
prądu, akumulatory są rozładowywane. Gdy akumulatory wyładują się do 20%
swojej pojemności inwerter przełączy się automatycznie na sieć publiczną do
momentu aż akumulatory zostaną doładowane energią z paneli PV.
Szczegółowy opis znajduje się w opisie danego produktu. Podobną możliwość
daje inwerter firmy SMA Sunny Island. Posiada on na wyjściu moc ciągłą do
5kW dzięki czemu można go włączyć w sieć budynku zaraz za licznikiem prądu.
Na bazie inwerterów SMA tworzy się systemy do zasilania całych domów, są
jednak dużo droższe od inwerterów mniejszej mocy firmy Mean Well. Chcąc
tak zbudować system, możemy dopasowywać moc paneli do okresu letniego
gdzie produkcja energii jest największa, natomiast zimą inwerter będzie
pracować częściej na zasilaniu z sieci publicznej.
Jak można zwiększyć wydajność
paneli PV?
Popularną metodą zwiększania wydajności
systemów PV u naszych zachodnich sąsiadów to
montaż baterii słonecznych na systemach
nadążanych za słońcem. Taki ruchomy stelaż, na
którym zamocowane są fotoogniwa, sam
nakierowuje się do słońca w zależności od pory
dnia. W słoneczne dni wydajność systemu pv
może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Niestety
systemy nadążane za słońcem są jeszcze
stosunkowo drogie w Polskich realiach.
Opłacalność instalacji fotowoltaicznych
Inwestycja w wysokości 3.6-4.5 mln. EURO za 1 MW;
•Roczne koszty operacyjne (łącznie z ubezpieczeniem) –około 0.5-1% kosztów
inwestycji;
•Roczna produkcja 950-1,000 MWh z jednego MW (np. w Czechach);
•IRR projektu wynosi 9-12% zależnie od osiągalnego nasłonecznienia;
•80% udział finansowania przez bank jest zazwyczaj osiągalny –
prawdopodobnie zwiększy się w przyszłości, po zapoznaniu się banków z
projektami fotowoltaicznymi;
•IRR kapitału przez ponad 20 lat wyniesie więcej niż20%;
•NPV na MW wynosi 0.6-1.2 mln. EURO;
•Elektrownie PV to połączenie zalet budynków na wynajem klasy A i
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, jako że źródło dochodów
jest de facto gwarantowane przez rząd (płacone nie z budżetu, ale
bezpośrednio przez użytkowników prądu);
•Elektrownie PV są bardzo atrakcyjnym aktywem finansowym jako, że oferują
przewidywalne, nieskorelowane z rynkiem i bardzo stabilne źródło
dochodu, odporne na zawirowania na rynkach finansowych.
Moduły słoneczne monokrystaliczne - pokrycie komórek filmem SiN/TiO2. Kolor ciemnoniebieski.
Średnia efektywność przetwarzania 14.5%. Rama wykonana z anodowanego aluminium. Grubość
na powierzchni panelu 25 mikronów. Cztery zestawy śrub do mocowania. Pokrycie niestarzejącym
się materiałem EVA i odpornym na warunki atmosferyczne TPT. Wmontowana wodoodporna
skrzynka rozdzielcza. Gwarancja 24 miesiące. Certyfikaty TUV i CE.
•
•
•
•
Moduły PV (energia słoneczna)
SLS-MS-100 , SLS-MS-165 ,SLS-MS-180
100 Watt
,165 Watt ,
180 Watt
Parametry techniczne modułów PV
MOC
Napięcie
Masa
SLS-MS-100
100
17.5
12 kg
SLS-MS-165
165
35
17 kg
SLS-MS-180
180
23.5
17 kg
Jedna z największuch instalacji ogniw fotowoltaicznych w Polsce
•
FRoSTA, producent mrożonek, zainstalowała na dachu mroźni system fotowoltaiczny. Zespół modułów zajmuje
powierzchnię blisko 600m2 i może wytwarzać energię o mocy 80,5 kWp
Instalację, zbudowaną z 366 multikrystalicznych modułów fotowoltaicznych marki Conergy, zamontowała firma
Wamtechnik. Jest to obecnie największy taki system w Polsce.
Instalację zaprojektowano tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu przy uwzględnieniu
dopuszczalnej jego obciążalności oraz wysokości budynku, co wiąże się z kolei z siłami naporu od wiatru.
Moduły zainstalowane są na aluminiowej konstrukcji dedykowanej do tego typu zastosowań.
Dzięki zasilaniu urządzeń chłodni FRoSTY pracujących w trybie ciągłym, cała wyprodukowana energia jest
zużywana na potrzeby zakładu. Ilość wyprodukowanej energii, moc systemu oraz redukcja emisji CO2 są
prezentowane na elektronicznej tablicy. FRoSTA szacuje, że energia pochodząca z instalacji pozwoli zaoszczędzić
nawet do 30% energii zużywanej do wychłodzenia mroźni.
Energia z modułów fotowoltaicznych trafia do falowników, które zamieniają prąd stały w przemienny oraz
kontrolują parametry systemu i sieci elektrycznej. System jest w pełni bezobsługowy. Ewentualne problemy
mogą być rozwiązywane zdalnie za pośrednictwem Internetu.
Największe instalacje PV na świecie
• 11.8 MW
• HISZPANIA , Zaragoza
• Oddział GM
Największe instalacje PV na świecie
• 9.1 MW
•
•
Francja,
Perpignan
St.Charles International
Termin wykonania :2010
• 5.21 MW
•
•
Japonia,
Kameyama
Sharp plant, Kameyama Termin wykonania :2006
5.2 MW
•
•
Hiszpania,
Castala
(Valencia)
Actiu Technological Park
Termin wykonania :2008
Największe instalacje PV na świecie
• 5MW
• Burstadt, NIEMCY
Największe instalacje PV na świecie
• 4.64 MW
• Rain am Lech, NIEMCY
• Garten Center
Zastosowania
• Lampa SSL24 – Słoneczna lampa uliczna.
Niezależne źródło światła o bardzo szerokim
wachlarzu zastosowań.
(Fot. Soldar)
Download