MUZYKA NA DWORZE IW TEATRZE

advertisement
ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE - MUZEUM
REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJ
MUZYKA NA DWORZE I W TEATRZE STANISŁAWA AUGUSTA
Książka jest pierwszą publikacją wnikliwie analizującą rozwój i rozkwit muzyki w dobie oświecenia w Polsce, za
panowania Stanisława Augusta. Poświęcona zagadnieniom organizacyjnym życia muzycznego w teatrze publicznym i
na dworze królewskim, ukazuje kulturę muzyczną dworu i życie koncertowe na Zamku Królewskim w Warszawie i w
Łazienkach. Książka szczegółowo informuje o losach królewskiej orkiestry, wirtuozach i kompozytorach, solistach i
zespole baletowym, repertuarze muzycznym i instrumentarium. Oddzielny rozdział traktuje o związkach Stanisława
Augusta z muzyką - muzycznej edukacji, gustach i mecenacie. Pracę uzupełnia aneks z kalendarium koncertów,
zawierający około 100 haseł poświęconych dworskim kapelmistrzom, kompozytorom, wirtuozom, instrumentalistom itp.
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
www.zamek-krolewski.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards