Temat: Kultura nauka okresu Oświecenia w Polsce

advertisement
Temat: Kultura nauka okresu Oświecenia w Polsce
Początek reform oświatowych w Polsce
utworzenie pierwszej nowoczesnej szkoły średniej w Polsce przez Stanisława Konarskiego –
Warszawa 1740
b. utworzenie Szkoły Rycerskiej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego- Warszawa 1765
c. utworzenie pierwszej naukowej biblioteki publicznej przez Andrzeja i Józefa Załuskich – Warszawa
1748
2. Działalność Komisji Edukacji Narodowej od 1773 – gruntowna reforma polskiego systemu
oświaty
3. Działalność Towarzystwa dla Ksiąg Elementarnych od 1775 – wydanie 27 nowoczesnych
podręczników
4. Mecenat artystyczny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
- spotkania elity intelektualnej i artystycznej / „obiady czwartkowe”
5. Publicystyka czasów stanisławowskich
a. czasopismo społeczno – polityczne „Monitor” 1765-85
b. czasopismo literackie „Zabawy przyjemne i pożyteczne” 1770-77 (nieoficjalny
organ „Obiadów czwartkowych”)
6. Architektura, rzeźba i malarstwo czasów stanisławowskich - klasycyzm
7. Rozwój teatru narodowego od 1765 – dzielność Wojciecha Bogusławskiego
8. Rozwój Warszawy jako centrum życia kulturalnego
9. Kształtowanie nowych postaw estetycznych i intelektualnych – oświeceniowy
racjonalizm kontra staroszlachecki sarmatyzm
1.
a.
Download