makroekonomia-substytuty

advertisement
5
Substytuty (surogaty) pieniądza (1)
Surogaty pieniądza, są to środki płatnicze emitowane poza
systemem bankowym i skarbowym mające najczęściej postać
papierów wartościowych. W niektórych przypadkach surogatem
pieniądza może być określony towar przyjmowany jako
zamiennik oficjalnego środka płatniczego. Typowym i najczęściej
występującym surogatem pieniądza jest weksel.
Substytuty NIE tworzą podaży pieniądza w gospodarce
e,
czeki, weksle, losy loteryjne emitowane przez przedsiębiorstwa)
w transporcie towarów)
akcyjnych (akcje))
„punkty premium”, payback, Era Premia itp.,
Substytuty (surogaty) pieniądza (2)
„(…) niedobór pieniędzy kruszcowych w koloniach był jeszcze jednym przejawem prawa
Greshama. Od
samego początku koloniści eksperymentowali w zakresie substytutów pieniądza kruszcowego. (…)
Pierwszy
substytut przejęto od Indian. Od Nowej Anglii aż po Wirginię WAMPUM, czyli nanizane na
sznurek paciorki z
muszelek było w pierwszych latach osadnictwa przyjmowane jako monety zdawkowe. W 1641r.
muszelki
zostały w Massachusetts uznane za prawny środek płatniczy (…) możliwość przyjmowania
muszelek jako
pieniędzy zależała również od tego, czy zostaną one wykupione przez Indian za skóry. Bo w gruncie
rzeczy
Indianie grali rolę banku centralnego w muszelkowym systemie pieniężnym, a skóry bobrowe
stanowiły
walutę rezerwową (…). Ta wymienialność podtrzymywała siłę nabywczą muszelek. (…) Rola
TYTONIU, choć
ograniczona do pewnych tylko regionów była o wiele poważniejsza niż muszelek. (…) w 1642r.
Został uznany
(…) jako prawny środek płatniczy (…). Był to środek, który hodowano, a nie wydobywano w
kopalniach, bito,
czy drukowano, a więc jego podaż zależała nie od szczęścia, dobrej organizacji lub od władzy
państwowej,
lesz od woli jednostek. (…) Ponieważ funt nawet lichego tytoniu był jednak funtem tytoniu, (…)
prawo
Greshama działało z wyjątkową siłą (…). W południowej Karolinie w ostatnich latach ery
kolonialnej RYŻ
występował przez jakiś czas w roli pieniądza, w podobny praktycznie biorąc sposób, jak tytoń w
Wirginii i
Marylandzie. W innych stanach podejmowano na mniejszą skalę eksperymenty ze ZBOŻEM,
BYDŁEM,
WHISKEY* czy BRANDY(…). Stosowanie whiskey i brandy jako pieniądza nadaje specjalnej
pikanterii
(…)
… specjalnej pikanterii
powszechnemu w ciągu całej historii amerykańskiej zakazowi »przepijania całego majątku« . Ale
żaden z tych
substytutów pieniądza nie odegrał ważniejszej roli w porównaniu z pieniądzem papierowym.”.
/„Pieniądz. Pochodzenie i losy”, J. K. Galbraith, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
2011 [pierwsze
wydanie 1975], s. 69-72/
Gotówka w obiegu
Gotówka w obiegu to banknoty (i bilon…
… instytucje
finansowe, instytucje niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych, instytucje
samorządowe i fundusze ubezpieczeń społecznych.
Do tej kategorii wliczane są również depozyty z
terminem „over-night” czyli 24-godzinne.
M0 („baza monetarna”, „pieniądz wielkiej mocy”) = C + R
M1 (podaż pieniądza bankowego, „pieniądz transakcyjny”) = C + D
Baza monetarna jest bardzo ważnym składnikiem podaży pieniądza, gdyż jej wzrost prowadzi do
wielokrotnego wzrostu podaży pieniądza
kreowanego przez banki komercyjne. Dlatego też baza monetarna jest często nazywana pieniądzem
wielkiej mocy.
jest szerszym agregatem obejmującym oprócz gotówki w obiegu (nie obejmuje rezerw banków)
depozyty bieżące złotowe i walutowe złożone
w bankach komercyjnych przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, niebankowe…
… instytucje finansowe oraz instytucje samorządowe i
fundusze ubezpieczeń społecznych. Do tej kategorii wliczane są również depozyty z terminem
„over-night” czyli 24-godzinne. Agregat ten
nazywany jest też czasem pieniądzem transakcyjnym, gdyż może on służyć do natychmiastowego
zrealizowania transakcji pieniężnej, na
przykład wykonania przelewu.
M2 = M1 + depozyty terminowe: wkłady oszczędnościowe i wkłady…
Bank centralny - charakterystyka
Polityka monetarna - Dobra
Agregaty -opracowanie
Finanse - materiały na zaliczenie
Polityka pieniężno-kredytowa-opracowanie
Pieniądz - Stopa procentowa
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download