pobierz

advertisement
Tematy projektów edukacyjnych dla klas II gimnazjum
do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 :
L.p.
Temat projektu
imię i nazwisko nauczyciela –
opiekuna projektu
Ola Przyjemska
1.
Zwyczaje i święta w krajach niemieckojęzycznych
2.
Nasze gimnazjum w procentach
Grzegorz Jastrzębski
3.
Twierdzenie Pitagorasa
Jowita Niewiarowska
4.
O miłości przez epoki
Agnieszka Drabik
5.
Alchemia – prekursor chemii
Lila Kluza - Howil
6.
7.
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – walory przyrodniczo –
krajobrazowe najbliższej okolicy
Poznajemy kraje niemieckojęzyczne
8.
Ogród zmysłów
9.
Szkoła w liczbach
Ewa Mular
Żaneta Nawrocka
Anna Kramek – Szubert
Sławomira Stefańska
10. Śladami Pitagorasa
Sławomira Stefańska
11. Droga do niepodległości – polskie powstania
Małgorzata Zawierucha
12. Słowniczek gwary uczniowskiej uczniów Gimnazjum w Gardnie
13. Czy odżywiamy się regularnie i zdrowo?
Anna Siwek
Marek Konecki
14. Papieskie dzieło misyjne
Barbara Sobczak
15. Profilaktyka oczami młodzieży
Kinga Andrusewicz
16. Bona jako kobieta kształtująca epokę renesansu w Polsce XVI w.
Beata Gorzelańczyk
17. Marcin Luter jako twórca reformacji w Europie
Beata Gorzelańczyk
18. Krzysztof Kolumb jako odkrywca Nowego Świata
Beata Gorzelańczyk
19. Mikołaj Kopernik i teoria heliocentryczna
Beata Gorzelańczyk
20. Polscy olimpijczycy zapisani zgłoskami na kartach historii
międzynarodowego ruchu olimpijskiego
21. Zwyczaje i tradycje w Wielkiej Brytanii
22. Rola aktywności fizycznej w życiu codziennym
Aleksandra Wodzyńska
Kamila Długosz
Marta Kamraczewska
W roku szkolnym uczniowie wybrali do realizacji tematy nr 5,8,9,10 (zaznaczone kolorem fioletowym).
Download