cfp_sekcji_sjisi_na_zjazd_w_krakowie_1

advertisement
Krzysztof T. Konecki
Do Rady Programowej Zjazdu Socjologicznego w Krakowie
Wniosek Sekcji Socjologii Jakościowej I Symbolicznego
Interakcjonizmu PTS o zorganizowanie grupy roboczej.
Temat grupy:
Socjologia Jakościowa - innowacyjne metody w badaniach jakościowych.
Spotkania grupy roboczej zorientowane będą na nowe metody i metodologie, które
ostatnio wchodzą do repertuaru narzędziowego badaczy jakościowych. Możemy
wyróżnić następujące wymiary innowacyjności w metodach i projektach badawczych:
zbieranie danych, łączenie i integrowanie różnych rodzajów danych, analiza danych,
przechowywanie danych i ich archiwizowanie.
W naszej propozycji grupy roboczej koncentrujemy się na metodach i użyciu takich
technologii jak internet, na metodach analizy stron internetowych, na użyciu
telefonów komórkowych do badań socjologicznych oraz użyciu różnego rodzaju
komputerowego oprogramowania połączonego także z tradycyjnymi metodami, co z
kolei może pomóc wytworzyć innowacyjne metody jakościowe w zbieraniu danych
jak i ich analizie.
Badania on line stają się coraz bardziej popularne, począwszy od kwestionariuszy
poprzez wywiady fokusowe on line, a kończąc na on line etnografii socjologicznej.
Chcielibyśmy eksplorować możliwości nowych technologii, które pomagają
konstruować nowe metody badań jakościowych.
Używanie technik, takich jak nagrania wideo z odtwarzaniem detalicznym sekwencji
lub fotografii cyfrowej pozwala obserwować uważnie i dokładnie język ciała podczas
spotkań społecznych. Mogą być one analizowane krok po kroku, spełniając wymóg
analizy sekwencyjnej. Grupy fokusowe on line dają możliwość uzyskania dostępu do
różnorodnych respondentów, którzy przebywają w wielu miejscach, często bardzo
odległych od siebie.
Chcielibyśmy zatem zaprosić wszystkich zainteresowanych w innowacyjnych
metodach badań jakościowych do przesłania nam abstraktów na następujące tematy:
-
Zbieranie danych – używanie nowoczesnej technologii w badaniach
jakościowych;
Używanie nowoczesnej technologii w jakościowej analizie danych;
Metody badań i analiz wizualnych;
Badania on line – metody badań i analizy danych;
Mieszane metody i analiza różnego rodzaju danych w jednym projekcie
badawczym;
Łączenie jakościowych i ilościowych danych w jednym projekcie badawczym
– konceptualizacja i integralne wnioskowanie;
Magazynowanie i integrowanie danych z jednego i z różnych projektów
badawczych;
Kreatywne łączenie metod tradycyjnych z nowo powstałymi na bazie nowych
technologii
1
-
Archiwizowanie danych jakościowych i ich użycie w badaniach podłużnych;
Innowacje w ewaluacji jakości badań jakościowych;
Nowe metodologie i epistemologie w badaniach jakościowych;
Wpływ technologii na sposób widzenia i analizowania danych: determinizm
technologiczny a perspektywa badacza;
Metody ad hoc w pracy terenowej – innowacje wymuszone kontekstem
badania i „kontekstem odkrycia”;
Ocena skuteczności i wiarygodności danych uzyskiwanych przy pomocy
nowych metod.
Inne problemy związane z tematyką ‘innowacyjnych metod”.
Osoba odpowiedzialna Krzysztof T. Konecki, przewodniczący Sekcji Socjologii
Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu
[email protected]
2
Download