Specjalist_ds._sprzedazy_

advertisement
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Specjalista ds. sprzedaży
L.p.
Nazwa bloku tematycznego
Ilość
godz.
Daty
1.
Procesy, mechanizmy i techniki sprzedaży. Dążenie do realizacji
celów
10
09.09.2013
2.
Kierowanie procesem sprzedaży (klasyczna)
 Nawiązywanie kontaktów
 Badanie potrzeb (pytania otwarte i zamknięte, pyt.
pogłębione, klaryfikacja, pytania kierujące, parafraza;
Struktura badania potrzeb, korzyści z zadawania pytań dla
Klienta i sprzedawcy)
 Przygotowanie oferty
 Prezentacja
 Negocjacje
 Sprzedaż doradcza
Zarządzanie portfelem produktów. Monitoring sprzedaży i analiza
efektywności
Negocjacje
 Sposoby osiągania porozumienia
 Określenie techniki negocjacyjnej
 4 pytania negocjatora
 Style negocjacji, np. czerwony i niebieski negocjator
Umiejętność profesjonalnej obsługi Klienta. Ograniczenia
sprzedaży i możliwości innowacyjnych rozwiązań, praca z
klientem i pokonywanie obiekcji klienta. Wysoka kultura
osobista.
10
10.09.2013
10
11.09.2013
10
12.09.2013
20
30.09-01.10.2013
3.
4.
5.
6.
Sprzedaż doradcza
Od nawiązania kontaktu z klientem do określenia jego
indywidualnych potrzeb.
Obsługa posprzedażowa
02.10.2013
10
7.
Budowanie trwałych relacji z Klientem i praca z kluczowym
Klientem. Rozwój bazy klientów
10
03.10.2013
8.
Obsługa kas fiskalnych, fakturowanie, obsługa zamówień i
płatności
30
21-23.10.2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Analiza transakcyjna w sprzedaży (zalecana praca po obejrzeniu
przez uczestników filmu metody Sandlera)
 49 zasad sprzedaży Sandlera
 Jak je stosować
Warsztat prowadzenia transakcji
Planowanie skutecznej kampanii reklamowej
Prowadzenie prezentacji handlowych dla małych i dużych grup
Telefoniczne kontakty handlowe, sposoby i schematy
prowadzenia rozmów
Budowa sklepu internetowego
Sprzedaż internetowa i systemy sprzedaży internetowej
Zarządzanie czasem dla handlowców pracujących w terenie i
sprzedawców stacjonarnych, organizacja pracy. Efektywność
pracy pod presją czasu.
Plany sprzedażowe i mobbing a radzenie sobie ze stresem i
wypaleniem zawodowym. Radzenie sobie ze stresem w trudnych
kontaktach z klientami. Etyka w zawodzie Specjalisty ds.
sprzedaży.
10
24.10.2013
10
20
10
12.11.2013
13-14.11.2013
15.11.2013
02-05.12.2013
40
10
19.12.2013
10
20.12.2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download