Karta konsultacji

advertisement
Zgłaszający problem
Karta konsultacji
dot. DIAGNOZY OBSZARU – analiza potrzeb i problemów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Imię i nazwisko
Reprezentowana firma,
instytucja, stowarzyszenie
Adres e-mail
Nr telefonu
Adres zamieszkania
Zdefiniowany
problem/potrzeba
Informacje o odczuwanym problemie
lub niezaspokojonej potrzebie
Opis problemu/potrzeby
Problem/potrzeba dotyczy
następujących grup
społecznych
Problem/potrzeba dotyczy
następujących sektorów
Na przestrzeni ostatnich 5 lat
problem/potrzeba
Jeśli w ostatnich 5 latach
podjęto próbę rozwiązania
problemu/zaspokojenia
potrzeby proszę wskazać w
jaki sposób i jaki skutek to
przyniosło













kobiety
mężczyźni
dzieci do 18 roku życia
młodzież pomiędzy 18 a 25 rokiem życia
dorosłych do 50 roku życia
dorosłych powyżej 50 roku życia, tzw. „50+”
innej
…………………………………………………………………….
społecznego
gospodarczego
publicznego
przybiera na sile
utrzymuje się na stałym poziomie
zanika
Proponowany sposób
rozwiązania
problemu/zaspokojenia
potrzeby
Zgłaszający problem
Karta konsultacji
dot. DIAGNOZY OBSZARU – analiza potrzeb i problemów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Imię i nazwisko
Reprezentowana firma,
instytucja, stowarzyszenie
Adres e-mail
Nr telefonu
Adres zamieszkania
Informacje o odczuwanym problemie
lub niezaspokojonej potrzebie
Zdefiniowany
problem/potrzeba
Opis problemu/potrzeby
Problem/potrzeba dotyczy
następujących grup
społecznych
Problem/potrzeba dotyczy
następujących sektorów










kobiety
mężczyźni
dzieci do 18 roku życia
młodzież pomiędzy 18 a 25 rokiem życia
dorosłych do 50 roku życia
dorosłych powyżej 50 roku życia, tzw. „50+”
innej
…………………………………………………………………….
społecznego
gospodarczego
publicznego
Na przestrzeni ostatnich 5 lat
problem/potrzeba
Jeśli w ostatnich 5 latach
podjęto próbę rozwiązania
problemu/zaspokojenia
potrzeby proszę wskazać w
jaki sposób i jaki skutek to
przyniosło
Proponowany sposób
rozwiązania
problemu/zaspokojenia
potrzeby



przybiera na sile
utrzymuje się na stałym poziomie
zanika
Download