AH 2015-2016 Wprowadzenie do socjologii W1

advertisement
Wprowadzenie do
socjologii
Wykład autorski (1)
Mariusz Jędrzejko prof. ndzw. dr hab..
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Ludzie w relacjach społecznych
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek –
konteksty sytuacji społecznych
Kobieta, mężczyzn, stary – młody,
samotny – w grupie, aktywny – bezradny…
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Duża – mała, aktywna – bierna,
znacząca – marginalna,
akceptowana - naznaczana
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo
W rozwoju – w stagnacji – w
kryzysie
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo
Instytucje
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo
Instytucje
Prawo
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo Prawo Naród
Instytucje
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Naród
Społeczeństwo
Państwo
Instytucje
Prawo
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo Prawo Naród
Państwo Instytucje Relacje
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo Prawo Naród
Państwo Instytucje Relacje
Hierarchie
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo Prawo Naród
Państwo Instytucje Relacje
Hierarchie
Dysproporcje
Ludzie w grupie i społeczeństwie
Człowiek
Grupa społeczna
Społeczeństwo Prawo Naród
Państwo Instytucje Relacje
Hierarchie
Dysproporcje
………………..
Co to jest socjologia?
Socjologia to nauka
o społeczeństwie. Prezentuje fakty
oczywiste, empirycznie weryfikowalne,
ale czyni to językiem naukowym.
Socjologia to sposób poznawania
społeczeństwa. Mówi to, co wszyscy
widzą, ale mogą tego nie rozumieć.
Bada to co widoczne i to co ukryte.
Co to jest socjologia?
Socjologia porusza się po specyficznym
środowisku:
- realizm: środowisko społeczne jest realne (grupy
społeczne nie tylko funkcjonują ale posiadają świadomość
swojej odrębności);
Nauki pomocnicze dla socjologii:
• etnologia - przedstawia rzeczywistość społeczną
w kontekście kulturowym
• politologia - nauka zajmująca się badaniem struktur
władzy w społeczeństwie
• demografia – opisuje strukturę społeczeństwa,
rozmieszczenie przestrzenne
• politologia – opisuje funkcjonowanie polityki i władzy oraz
instytucji
Co to jest socjologia?
Socjologię możemy też podzielić ze względu
na wielkość struktur, którymi ma się zajmować:
• makrosocjologia - zajmuje się wielkimi
strukturami jak państwa, narody, cywilizacje
• mikrosocjologia - interesują ją małe
struktury społeczne jak rodzina, grupa
rówieśnicza, grupa zawodowa
Socjologia znajduje się w stanie ciągłego
rozwoju, jest to nauka dynamiczna, na miejsce
starych teorii powstają nowe. Nie istnieją
określone stałe wzory zachowań i struktury,
brak jest w nich prawidłowości.
Po raz pierwszy termin wprowadził August Comte.
Wykład 2
Kluczowe terminy
socjologiczne
Download