Lekcja 55 Natężenie pola magnetycznego.

advertisement
Lekcja 55 Natężenie pola
magnetycznego.
W polu magnetycznym wytworzonym przez prąd elektryczny
indukcja magnetyczna w dowolnym miejscu zależy nie tylko od
kształtu obwodu, liczby zwojów, prądu, lecz także od
właściwości magnetycznych środowiska w którym to pole
zostało wytworzone. Dlatego wprowadzono jeszcze jedną
wielkość pola magnetycznego, niezależną od właściwości
środowiska, a zależną od pozostałych czynników, które
możemy dowolnie dobierać.
Wielkość tę nazwano natężeniem pola magnetycznego i
oznaczono literą H.
Lekcja 56 Prawo przepływu
• Jeżeli pomnożymy obustronnie przez l wzór na
natężenie pola magnetycznego
• Otrzymamy zależność: H l =I z
W obwodzie zamkniętym o jednakowej wartości H wzdłuż linii
natężenia pola iloczyn natężenia pola magnetycznego i
długości linii pola jest równy iloczynowi prądu i liczby
zwojów cewki wytwarzającej to pole.
zadanie
Lekcja 57 Właściwości
magnetyczne materii.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards