mgr Grażyna Piegdoń - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

advertisement
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
– NOWE WYZWANIA”
Ostróda, 22-23 czerwiec 2016 r.
Organizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
Kierownik naukowy:
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Komitet Organizacyjny:
mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka
mgr Ewa Romankiewicz
mgr Grażyna Piegdoń
mgr Dorota Kosiorek
Program
22 czerwiec 2016 r. ( środa )
09.00 - 10.30 - Rejestracja uczestników konferencji
10.30 - 10.50 - Otwarcie konferencji – Prezes PSPP mgr Elżbieta Dróżdż - Kubicka
10.50 - 11.10 - Zdarzenia niepożądane w pediatrii – czy jesteśmy gotowi do nadzoru
nad nimi ? – dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego - Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy w Olsztynie
11.10 – 14.10 Sesja I
Prowadzący sesję – dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, mgr Grażyna Piegdoń
11.10 - 11.30-
Rehabilitacja neurologiczna u dzieci- Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Kierownik Katedry
Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych UWM Olsztyn .
11.30 - 11.45 - Ocena bólu i metody postępowania u dzieci i młodzieży z zespołem bólowym
kręgosłupa – mgr piel. Edyta Jurkiewicz - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie
11.45 - 12.00 - Opieka medyczna nad dzieckiem z asymetrią długości kończyn dolnych przy
zastosowaniu dystraktora MONOTUBE – mgr Małgorzata Kiełbik – Sobotka Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala Dziecięcy w Olsztynie
12.00 - 12.10 - Prezentacja firmy
12.10 - 12.30 - Przerwa kawowa
12.30 - 13. 10 - Alergia pokarmowa – najnowsze wytyczne rozpoznania i leczenia dr hab. n. med. prof. UWM Elżbieta Jarocka-Cyrta -Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Kierownik Katedry Pediatrii, Wydział Nauk
Medycznych UWM Olsztyn.
13.10 13.40 - Żywienie dzieci- dr n. med. Dariusz Gruszfeld - Instytut „ Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka” w Warszawie
13.40- 13.55 - Edukacja diabetologiczna dzieci i młodzieży podczas wypoczynku
zorganizowanego w czasie wakacji zimowych i letnich. Doświadczenia
własne - mgr Justyna Biront Klinika Endokrynologii i Diabetologii ,
Instytut „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
13.55- 14.10 -
Pokolenie homo mediens- czy potrzebne są zmiany metod edukacji
terapeutycznej prowadzonej w pediatrii ? - dr n. o. zdr. Natasza Tobiasz-Kałkun
Katedra Dietetyki, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny,
Uniwersytet Rzeszowski, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii,
mgr Alicja Szewczyk - Klinika Endokrynologii i Diabetologii,
Instytut „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
14.10 – 15.00 - Obiad
15.00 – 16.55 Sesja II
Prowadzący sesję – dr n. med. Urszula Chrzanowska, mgr piel. Dorota Milecka
15.00 - 15.30 - Psychologiczne uwarunkowania kontaktu z dzieckiem chorym – dr Izabela
Sebastyańska – Targowska- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
15.30 - 16.00 - Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta pediatrycznego mgr Bożena Ścieglińska - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Warszawie
16.00 -16.15 - Satysfakcja rodziców z opieki pielęgniarskiej a czasookres hospitalizacji dzieci –
dr Ewa Smoleń, dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz – Dorota – Katedra i Zakład
Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek, mgr Ewa Romankiewicz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.
16.15 -16.30 - Dzieci i młodzież w sieci uzależnień - mgr Agnieszka Pawełko Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej
16.30 - 16.45 - FAST-cynujące dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwockumgr Iwona Kazimierowicz – Powiatowy Szpital w Otwocku
16.45- 16.55 - Prezentacja firmy
17.00 - 18.00 - Walne zebranie członków PSPP – sala konferencyjna
- Zebranie konsultantów wojewódzkich z konsultantem krajowym
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – Sala Widokowa
18.00- 20.00 - Czas wolny ( możliwość korzystania z atrakcji hotelowych : basen solankowy,
sauny, jacuzzi )
20.00 – 03.00 Uroczysta kolacja
23 czerwiec 2015 r. ( czwartek )
07.00 - 9.00 - śniadanie
9.00 - 10.30 - Sesja III
Prowadzący sesję - mgr piel. Halina Gmaj- Budziarek, mgr piel. Emilia Kłos-Jasińska
9.00 - 9.10 - Prezentacja firmy
9.10 - 9.50 - Zakażenia w pediatrii – dr hab. n. med. Marzenna Bartosiewicz –
Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
9.50 - 10.05 - Monitorowanie czynników mających wpływ na występowanie zakażeń
szpitalnych - mgr Lidia Rutka, mgr Ewa Romankiewicz -
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
10.05 -10.20 - Antyseptyczna opieka okołooperacyjna pacjenta pediatrycznego z elementami
leczenia ran – mgr Łukasz Bartkowski - Schűlke
10.20- 10.35 – Wpływ infekcji dróg rodnych paciorkowcem ß- hemolizującym na przebieg
ciąży, dobrostan noworodka i rozwój niemowlęcia -dr n. o. zdr. Beata PodsiadłoZakład Propedeutyki i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM,
dr n. ekon. Bogusława Serzysko – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , Katedra
Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii z oddziałem Kardiologii
Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mgr Bogusława
Kupczak – Wiśniowska, mgr Jolanta Borgosz, lic. piel. Agata Grochal – Zakład
Propedeutyki Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM.
10.35-10.50 - .Prezentacja firmy
10.50-
- Dyskusja, podsumowanie konferencji
12.00
- Wymeldowanie uczestników konferencji
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PIELĘGNIARSTWO
PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA
Ostróda 22-23 czerwiec 2016 r.
Dane Uczestnika
Imię,.Nazwisko...............................................................................................................
Email...............................................................................................................................
Stanowisko.....................................................................................................................
Miejsce..zatrudnienia..............................................................................................................................
...............................................................................................................
Telefon..kontaktowy........................................................................................................
Bez faktury
Faktura
(zaznacz x)
Dane do rachunku (dokładna nazwa i adres)
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................
podpis uczestnika
Informacje Organizacyjne
Termin konferencji: 22-23 czerwiec 2016
Miejsce szkolenia: Ostróda
Hotel Willa Port Conference Resort & SPA
ul. Mickiewicza 17
14-100 Ostróda
Opłata szkoleniowa: Członkowie PSPP - 420,00 zł. (składki opłacone na bieżąco oraz za 2016r.),
Pozostali uczestnicy – 470,00 zł. (opłata szkoleniowa obejmuje: udział w konferencji,
materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, posiłki oraz udział w uroczystej kolacji).
Opłatę konferencyjną należy dokonać. w terminie do dnia 31 maja 2016 r. Po terminie31 maja 2016r. koszt konferencji
wynosi 500,00 zł do wyczerpania miejsc.
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać listownie lub drogą elektroniczną na adres:
04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 25 lokal 02; [email protected] (z dopiskiem "Konferencja Pediatryczna")
Opłatę szkoleniową należy uiścić przelewem na konto Bank Zachodni WBK.
W tytule przelewu proszę umieścić Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek "Konferencja pediatryczna".
Nr konta: 14 1090 1753 0000 0001 2235 6999
Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i rezerwacji pokoju w cenie promocyjnej (na koszt uczestnika)
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 608-728-407.
Dodatkowe informacje: Ewa Romankiewicz tel. 608-728-407
Download