etyka w biznesie

advertisement
ETYKA W BIZNESIE
Marcin Grzybek 3H
Zastanów się :
Czy w biznesie
uczciwość się opłaca ?
Jak ocenić czy
dane zachowanie jest
etyczne ?
„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”
Czym jest etyka ?
Problemem uczciwości w życiu codziennym
i zawodowym zajmuje się etyka. To ona
wskazuje, jak postępować wobec siebie,
rodziny, przyjaciół i znajomych.
Etyka biznesu
uczciwy
lojalny
sumienny
prawdomówny
szanujący pracę innych
szanujący własność
Etyczne przedsiębiorstwo
Obserwacja tendencji rynkowych
pokazuje, że w dłuższym okresie czasu
wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa
są nie tylko zyski, ale przede wszystkim
uczciwość, która w codziennej praktyce
owocuje lojalnością kontrahentów.
Etyczne przedsiębiorstwo
właściciele
konkurencja
kontrahenci
współpraca
Obszary problemowe
przedsiębiorstwa
relacje z
podwładnymi
reklama
środowisko
bezpieczna
praca
Kodeks etyczny
Dokument opisujący wartości
oraz zachowania jakie,
uważa się za właściwe wraz
z wykazem sankcji związanych
z nieprzestrzeganiem
określonych w nim reguł.
Zachowania etyczne i nieetyczne
Przejawy etycznych działań
• Monitorowanie jakości produktów i usług
• Regulowanie zobowiązań wobec
kontrahentów
• Odpowiadanie na uwagi i zażalenia
• Poszanowanie i przestrzeganie przepisów
prawa
• Zapewnienie dobrych warunków pracy
Współczesne przykłady działań
„gorąca linia” – nr. telefonu pod, którym
każdy pracownik może uzyskać potrzebne
wsparcie w podejmowaniu działań
etycznych.
Etyczne działanie przedsiębiorstw
Outplacement – dbanie o zwolnionych
pracowników w formie szkoleń, pomocy
prawnej oraz konsultacji z psychologiem.
Savoir Vivre – znajomość życia
ogłada
dobre
maniery
konwenans
towarzyski
Mobbing – czyli o terrorze w
Czy w praca powinna
być stałym źródłem
stresu ?
Co to jest mobbing,
i jak z nim
walczyć ?
Czy w biurze można być
prześladowanym ?
O mobbingu
Znajdujesz pracę w przedsiębiorstwie, w którym
kadra kierownicza nie zauważa konfliktów
między pracownikami i nie przeciwdziała im.
Zaczynają się problemy, a upragniona praca
przestaje przynosić satysfakcję.
Definicja
Mobbing – systematycznie powtarzające
się wrogie zachowania wobec jednej,
lub kilku osób, aby zniszczyć ich reputację
oraz odporność psychiczną.
Fazy mobbingu
Konflikt
powierzanie mobbingowanemu pracownikowi
zbyt wielu zadań,
krytykowanie jego pracy przy każdej okazji
Nękanie
izolowanie pracownika, przerywanie jego
wypowiedzi, ignorowanie obecności
Fazy mobbingu
Naruszenie ośmieszanie przekonań, religii, poglądów
godności tworzenie plotek, przydzielanie
osobistej upokarzających zajęć
Działania
skrajne
groźby przemocy fizycznej, śledzenie „ofiary”,
wykonywanie telefonów z pogróżkami
Zachowania
groźby ustne
zbyt krótkie
terminy
zniesławienie
ignorowanie
MOBBING
plotki
izolacja
agresja
przemoc
fizyczna
Jak bronić się przed mobbingiem
?
Rozmowa o swojej sytuacji ze współ
pracownikami, przełożonymi, rodziną.
Osoby stosujące mobbing starają się aby
nikt postronny nie wiedział o faktach
nacisku psychicznego.
Walka z mobingiem
Dokumentowanie działań mobbingowych
Prowadzenie dziennika z zapiskami oraz
kontaktowanie się z prześladowcą w
formie pisemnej, tak aby w razie
dochodzenia swoich praw przed sądem
posiadać dowody prześladowania.
Ciekawostka
Przeciwieństwem mobbingu jest tzw. loving
sytuacja, w której zachowania wobec
współpracowników lub podwładnych są
zbyt przyjacielskie i pobłażliwe.
Etyczne państwo to takie, w którym jasno i
precyzyjnie określone są przepisy prawne,
tworzone w oparciu o normy i wartości.
Korupcja
Problemy związane z korupcją
Brak etyki często przekłada się na
zachowania korupcyjne. Jednak główną
przyczyną korupcji jest społeczne
przyzwolenie, wynikające z przekonania o
wszechobecności przekupstwa i łapówek.
Formy korupcji
Przekupstwo – przyjęcie korzyści majątkowych
w postaci pieniędzy, wygrania przetargu.
Płatna protekcja – rozwiązywanie problemu
przez powołanie się na znajomości i wpływy.
Nadużycie władzy – przekroczenie zakresu
swoich obowiązków, lub ich nadużywanie.
Skutki korupcji
spowolnienie
inwestycji
faworyzowanie
firm
obniżenie
poziomu życia
Skutki korupcji
brak możliwości
planowania
rozwoju firmy
zastój
gospodarki
wzrost
przestępczości
spowolnienie
rozwoju
Działanie przeciw korupcji
Powiadamianie policji,
prokuratury i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego(CBA)
Jednak najbardziej istotny jest
nasz osobisty sprzeciw, który
możemy wyrazić poprzez
odmawianie wręczania i
przyjmowania łapówek
Mianem szarej strefy określamy
niezarejestrowaną aktywność
gospodarczą, w której dochody są
ukrywane, a zatrudnienie pracowników
odbywa się z pominięciem przepisów
prawa.
Działalność legalna
przestrzeganie
wszystkich przepisów
prawa
Działalność legalna
przestrzeganie
niektórych przepisów
prawa
Działalność nielegalna
nieprzestrzeganie
przepisów prawa
Problemy szarej strefy
Biurokracja – tworzenie barier o charakterze
urzędowym, wynikających z przepisów prawa.
Wysokie obciążenia podatkowe – w trosce o
własne zyski, ukrywa się część dochodów by nie
płacić podatków.
Bardzo wysokie koszty pracy – pensja pracownika
to tylko połowa kosztów, które ponosi pracodawca.
Dlatego często przedsiębiorcy wypłacają
wynagrodzenie w sposób nieformalny.
Sposoby walki z szarą strefą
Kształtowanie świadomości społecznej uwrażliwianie obywateli na problemy
uczciwości w życiu codziennym.
Tworzenie jasnych i przejrzystych
przepisów prawa – system prawny powinien
być jasny i „szczelny”
System podatkowy – przygotowanie
sprawiedliwych przepisów podatkowych
Download