Charakterystyka produktu - Uslugi

advertisement
Warsztat:
Przedsiębiorczość - podejmowanie,
wdrażanie i prowadzenie
działalności gospodarczej
Wrocław 2011/2012
Biznes plan
•
•
•
•
•
•
•
Streszczenie
Charakterystyka przedsiębiorstwa
Charakterystyka produktu
Zarządzanie i pracownicy
Rynek i konkurencja
Marketing i sprzedaż
Analiza finansowa
Plan prezentacji
•
•
•
•
•
•
Przedstawienie firmy.
Charakterystyka produktu.
Identyfikacja rynku.
Działania marketingowe.
Prognozy finansowe.
Podsumowanie.
Przedstawienie firmy.
• Nazwa: Rafter
• Forma: Jednoosobowa działalność
gospodarcza
• Forma opodatkowania: Ryczałt 5,5%.
(PKWiU 45.41.Z, 45.44.A, 45.45.Z)
• Profil firmy: Usługi ogólnobudowlane.
Charakterystyka produktu
• Specjalizacja: więźba z dowozem drewna,
wykonanie całej konstrukcji, łaty
kontrłaty, folia, dachówka, okno dachowe,
wyłaz kominiarski, wentylacja, daszek nad
drzwiami, zadaszony taras na słupach,
ozdoby strugane (w szczytach i wszystkie
krokwie) , rynny, piorunochron; dach z
tarasem i daszkiem
• Usługi transportowe
Mocne i słabe strony
• Ozdoby strugane
• Znane nazwisko
• Technik Cieśla
Słabe strony
• Brak doświadczenia
• Młoda firma
Identyfikacja rynku
• Konsument: Każda osoba która chce
zbudować dach, prywatni klienci.
• Z danych statystycznych rynek określamy
na około 5tys. osób prywatnych w
promieniu 50km.
• Konkurencja (50km): 3 średniej wielkości,
6 małej, 15 mikro.
• 15km – 1 małej 7 mikro, jedna specjalizuje
się w dachach
Działania marketingowe
• Marketing szeptany – najwyższej jakości
usługi, atrakcyjna cena
• Strona internetowa
• Facebook
• Reklamy w gazecie tradycyjnej
• Wizytówki
Prognozy finansowe 1-6 miesiąc
• Okres kwiecień-wrzesień i październikmarzec
• Wykonanie 9 dachów w ciągu roku
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Przychody
Z tytułu usług budowlanych
20000
21000
18000
30000
27000
25000
1200
1300
800
300
500
1500
21200
22300
18800
30300
27500
26500
Telefon + internet
120
120
120
120
120
120
Wynajem pomieszczenia
300
300
300
300
300
300
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1420
1420
1420
1420
1420
1420
Paliwo
3000
3200
2600
2500
3000
3400
Wynagrodzenia
3000
3000
3000
3000
3000
3000
378
378
378
378
378
378
Inne
1000
800
500
1000
1500
1000
Materiały dachowe
9000
8000
7500
10000
9000
10000
Drewno
3000
2500
2000
4500
4000
2500
19378
17878
15978
21378
20878
20278
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy
402
3002
1402
7502
5202
4802
Ryczałt
788
848,5
656
1288,5
1134,5
1079,5
-386
2153,5
746
6213,5
4067,5
3722,5
Usługi transportowe
Suma
Koszty:
Koszty stałe
inne (konserwacja)
Suma
Koszty zmienne
ZUS + składka zdr.
Suma
Zysk (strata) netto
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
18000
10000
5000
1500
3000
15000
1500
2600
5000
3000
2000
1500
19500
12600
10000
4500
5000
16500
Telefon + internet
120
120
120
120
120
120
Wynajem pomieszczenia
300
300
300
300
300
300
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Paliwo
3500
3500
4000
2500
2000
2500
Wynagrodzenia
3000
1500
1500
1500
1500
1500
378
378
378
378
378
378
Inne
1000
500
600
200
0
1000
Materiały dachowe
6000
3000
1000
0
0
7000
Drewno
1000
500
100
0
0
1500
14878
9378
7578
4578
3878
13878
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy
3622
2222
1422
-1078
122
1622
Ryczałt
694,5
315
172
0
0
529,5
2927,5
1907
1250
-1078
122
1092,5
Luty
Marzec
Przychody
Z tytułu usług budowlanych
Usługi transportowe
Suma
Koszty:
Koszty jednorazowe i stałe
Inne (konserwacja)
Suma
Koszty zmienne
ZUS + składka zdr.
Suma
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Wpływy
Przychód z usług
21200
Kapitał obcy
10000
22300
18800
30300
27500
26500
36200
22300
18800
30300
27500
26500
Z działalności
21586
20146,5
18054
24086,5
23432,5
22777,5
Inne
13500
600
600
600
600
600
Suma
35086
20746,5
18654
24686,5
24032,5
23377,5
Bilans
1114
1553,5
146
5613,5
3467,5
3122,5
Kapitał własny
Suma
5000
Wypływy
Przepływy pieniężne
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
12600
10000
4500
5000
16500
19500
12600
10000
4500
5000
16500
16572,5
10693
8750
5578
4878
15407,5
600
600
600
600
600
600
Suma
17172,5
11293
9350
6178
5478
16007,5
Bilans
2327,5
1307
650
-1678
-478
492,5
Luty
Marzec
Wpływy
Przychód z usług
19500
Kapitał obcy
0
Kapitał własny
0
Suma
Wypływy
Z działalności
Inne
Podsumowanie
- Firma aktualnie funkcjonuje i utrzymuje
się na rynku
- Mocna walka o klientów
- Opłacalność założenia firmy.
Dziękuję za uwagę.
Download