Uploaded by rychlek

Document 4 (5)

advertisement
2 Opis
Projekt obejmuje remont sali studio w której powstanie 6 stanowisk z rozdzielnicy głównej. Na każde
stanowisko składa się wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczenie, oraz lampka kontrolna
potrójna. W skład rozdzielni będzie wchodzić rozłącznik izolacyjny FR który ma możliwość odłączenia
napięcia gdy dojdzie do przeciążenia, jest wyłącznikiem prądu. Wyłącza obwody w sytuacjach
awaryjnych umożliwiając trwałe odłączenie zasilania. Napięcie będzie na poszczególne stanowisko
pozbawiając pozostałe. Potem będzie zamontowany ogranicznik przepięć do ochrony aparatury
elektrycznej przed przejściowymi przepięciami. W skład rozdzielni stanowiskowej wchodzi łącznik
krzywkowy który załącza i wyłącza prąd w obwodzie, bezpiecznik B16A, gniazdo trójfazowe
zabezpieczenie trójfazowe gniazdo jednofazowe zabezpieczenie jednofazowe. Zasilanie oznacza 5
czyli 5 żył YDYżo 5x4mm^2 750V.
3 Obliczenia
Dobór przekroju przewodu:
I=P/U*cosq=500/230*1=2,17A
6PC*500W=3Kw
3000=230*I
I=3000/400*1,73=3000/692=4,33A
4 kosztorys/materiały
Materiał: przewód YDYpzo 5x 4mm^2 cena 26,75 za 1m ilość 50m cena co do ilości 1349 zł.
Przewód YDYzo 5x 2,5 mm^ 2- 20,48 za 1 metr ilość 100 m cena co do ilości 2048 z
Download