Załącznik nr 1 – Lista pracowników i współpracowników biorących

advertisement
Załącznik nr 1 – Lista pracowników i współpracowników biorących udział w programie motywacyjnym
Nazwisko
Imię
Białek
Bieganowski
Buchacz
Demska
Dziegieć
Gil
Klawikowski
Kobalczyk
Konik
Kozioł
Kozubal
Lipiec
Lipski
Matysiak
Łukasz
Krzysztof
Katarzyna
Agnieszka
Izabella
Piotr
Marcin
Justyna
Konrad
Bartosz
Hanna
Michał
Artur
Marcin
Otręba
Maciej
Pastuszek
Borys
Pospiszyl
Cezary
Rybka
Schatt
Skibiszewski
Sobański
Anna
Michał
Grzegorz
Dominik
Socha
Przemysław
Sosnowski
Spychalski
Tomalska
Krzysztof
Krzysztof
Magdalena
deklarowana ilość
akcji
Pożyczka
na
3000
15 869
przydzielona
ilość akcji
3000
4760
15869
5000
5000
3000
3000
2000
2000
7500
7500
50123
50123
10 000
10000
5 500
5500
7000
7000
2800
2800
10 000
10000
11335
11335
38 886
10 000
38886
10000
30 000
1478
9 000
30000
1478
23000
6500
23000
20 108
20108
15 000
15000
7343
2000
7343
2000
27 008
27008
26 663
26663
1000
1000
Załącznik nr 1 – Lista pracowników i współpracowników biorących udział w programie motywacyjnym
Turczyński
Wachowiak
Wierzbowski
Zdrojewski
Marek
Robert
Michał
Krzysztof
10 000
10000
59000
59000
25000
25000
5 963
5963
Download