Początek formularza 1. Cechami mięczaków są: 1 pkt. a) serce z

advertisement
1. Cechami mięczaków są: 1 pkt.
a) serce z dwoma przedsionkami i komorą
b) symetria dwuboczna
c) worek trzewiowy okryty płaszczem
d) ciało podzielone na głowę, nogę, worek trzewiowy
2. Dopasuj odpowiedni aparat gębowy do odpowiadającemu mu skrzydła. 1 pkt.
a)
b)
c)
d)
e)
1A
2B
3C
4D
2C
3. Na rysunku wskazano: 1 pkt.
a)
b)
c)
d)
goleń, przedstopie
biodro, udo
krętarz, udo
udo, biodro
4. Na podstawie opisu "Ciało dwubocznie symetryczne, okryte muszlą, oddychają
skrzelami, serce posiada parzyste przedsionki" możemy wnioskować, że: 1 pkt.
a) jest to małż
b) nie jest to ślimak płucodyszny
c) to zwierzę nie jest ślimakiem
d) to zwierzę nie jest głowonogiem
5. Rysunek obrazuje następujący typ przeobrażenia: 1 pkt.
a)
b)
c)
d)
zupełne stonki
zupełne ważki
zupełne rusałki pokrzywnika
niezupełne pasikonika
6. Przyczyną wykształcenia układu oddechowego u stawonogów było: 1 pkt.
a) duża aktywność
b) stosunkowo duże rozmiary ciała
c) nieprzepuszczalne powłoki ciała
d) wszystkie powyższe
7. Ciało stawonogów wraz z odnóżami okryte jest grubym, martwym oskórkiem. Ruchy
zwierzęcia są możliwe dzięki: 1 pkt.
a) skurczom mięśni przyczepionych do zewnętrznego szkieletu
b) wykształcenie różnego typu narządów lokomotorycznych jak odnóża, skrzydła itp.
c) zespolenie się segmentów w tagmy
d) różnicą grubości pancerza (bardzo cienki między segmentami)
8. Funkcje wydzielnicze u owadów pełnią cewki Malphidiego. Są to: 1 pkt.
a) narządy wydalnicze związane z układem rozrodczym zwane nefrodiztermi
b) przekształcone nefrydia
c) wyrostki będące częścią układu pokarmowego
d) specjalne narządy wydalnicze występujące tylko u owadów
9. Charakterystykę układu krwionośnego u owadów przedstawia zestaw: 1 pkt.
a) układ zamknięty, serce występuje tylko u niektórych gromad
b) układ otwarty, krew krąży dzięki skurczom brzusznie położonego serca
występującego u wszystkich stawonogów
c) układ otwarty, serce położone grzbietowo
d) układ zamknięty, serce we wszystkich grupach
10. Które ze zdań nie jest przykładem idioadaptacji? 1 pkt.
a) planktoniczne skorupiaki mają zwiększoną powierzchnię ciała przez spłaszczenie
bądź wydłużenie niektórych jego części
b) narządem oddychania pajęczaków, zwierząt typowo lądowych są płucotchawki
c) dobre umięśnienie i wydłużenie odnóży ułatwia owadom poruszanie przez skok
d) owady odżywiające się tkankami roślinnymi mają aparat gębowy typu gryzącego
11. Typowo zbudowany tułów owadów składa się z: 1 pkt.
a) 3 segmentów, 2 par odnóży, jednej pary skrzydeł
b) 3 segmentów, 4 par odnóży, 2 par skrzydeł
c) 3 segmentów, 3 par odnóży, 1 jednej pary skrzydeł
d) 3 segmentów, 6 par odnóży, 2 par skrzydeł
12. Rysunek obrazujący przekrój poprzeczny przez ciało pierścienicy, stawonoga i
mięczaka jednocześnie to: 1 pkt.
a)
b)
c)
d)
A
B
C
D
13.Nie jest konsekwencją spiralnego skręcenia worka trzewiowego ślimaka: 1 pkt.
a) skrzyżowanie układu nerwowego
b) połączenie wątroby z żołądkiem
c) przemieszczenie jamy płaszczowej z tyłu ciała na przód
d) zanik prawego przedsionka serca i prawej nerki
14. Które z przyporządkowań jest poprawne?
* trzmiel
* motyl
* chrząszcz
* pluskwa
* mucha 1 pkt.
a) gryząco-liżący, liżący, kłująco-ssący, gryzący, ssący
b) gryząco-liżący, ssący, gryzący, kłująco-ssący, liżący
c) kłująco-ssący, ssący, gryzący, gryząco-liżący, gryzący
d) ssący, gryzący, gryząco-liżący, kłująco-ssący, liżący
15. Homologiczne do nogi mięczaków u głowonogów są: 1 pkt.
a) ramiona i gruczoł atramentowy
b) lejek gębowy i płetwy
c) ramiona i otwór gębowy
d) lejek i ramiona
16. Przy utworzeniu plemników w ciele trutnia zachodzą podziały: 1 pkt.
a) mejotyczne i bardzo rzadko mitotyczne
b) mejotyczne
c) mitotyczne
d) mitotyczne i mejotyczne
17. Rysunek przedstawia odnóże owada. Wskaż jaki tryb życia prowadzi: 1 pkt.
a) pasożytniczy
b) wodny
c) podziemny
d) na powierzchni lądu
18. Wspólną cechą muchy, osy i biedronki jest: 1 pkt.
a)
b)
c)
d)
A
B
C
D
19. Gatunkami wyłącznie chronionymi są: 1 pkt.
a) nadobnica alpejska, szerszeń, chrabąszcz majowy, zmierzchnica trupia główka
b) mrówka rudnica, trzmiel, nadobnica alpejska
c) kozioróg dębosz, biedronka, rusałka pawlik, niepylak apollo
d) zmierzchnica trupia główka, niepylak apollo, jelonek rogacz, rusałka pawlik
20. Centralizacja układu nerwowego u stawonogów polega na: 1 pkt.
a) zlewaniu się całego układu nerwowego w jedno potężne centrum tak jak np. u
kleszczy
b) połączeniu się zwojów podprzełykowych z podskrzelowymi
c) tendencji do łączenia się zwojów w większe całości
d) wykształceniu jednego dużego zwoju głowowego pełniącego funkcję mózgu
21. Rysunek przedstawia narząd gębowy typu: 1 pkt.
a)
b)
c)
d)
ssącego
gryzącego
liżącego
gryząco-liżącego
22. Schemat przedstawia układ pokarmowy: 1 pkt.
a) dżdżownicy
b) pajęczaka
c) raka
d) owada
23. Element X (z poprzedniego pytania) to: 1 pkt.
a) ślepe wypustki jelita środkowego służące do trawienia i wchłaniania
b) ślepe wypustki jelita środkowego służące do mechanicznego rozdrabniania pokarmu
c) cewki Malphidiego usuwające metabolity poza światło jelita
d) cewki Malphidiego usuwające metabolity do światło jelita
24. Szkodniki zawiera zestaw: 1 pkt.
a) mól, strzypnia, choinówka, knuszek, bruzdnica mniszka
b) wołek zbożowy, wesz, chrabąszcz majowy, pluskwa domowa, szarańcza
c) chrabąszcz majowy, szarańcza, termity, jedwabnik, pszczoła
d) mól, szerszeń, termity, wołek zbożowy
25. Największe zróżnicowanie narządów oddechowych występuje u: 1 pkt.
a) pierścienic
b) ślimaków
c) stawonogów
d) mięczaków
26. Układ wydalniczy u skorupiaków występuje w postaci: 1 pkt.
a) jednej lub dwóch par gruczołów zwanych nerkoidami
b) jednej lub dwóch rozbudowanych metanefrydii
c) cewek Malphidiego
d) specjalne kanaliki zakończonych wspólnym ujściem
27. W obrębie gromady pajęczaków wyróżniamy grupy: 1 pkt.
a) skorpiony, zaleszczatki, pająki kosarze, roztocze
b) skorpiony, dziesięcionogi, zaleszczatki, pajak kosarz
c) równonogi, kosarze, zaleszcztki, roztocze
d) skorpiony, zaleszczatki, wije, pająki, kosarze, roztocze
28. Rak stawowy ma zróżnicowane odnóża. Można wyróżnić wśród nich: 1 pkt.
a) odnóża gębowe i dalsze niezróżnicowane na segmenty tułowia
b) odnóża gębowe, kroczne i ogonowe
c) odnóża gębowe i kroczne
d) odnóża gębowe, kroczne i odwłokowe
Download