ZASADA II „ Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej

advertisement
ZDROWIE
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
określiła zdrowie jako stan pełnego,
dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego i społecznego, a nie tylko
jako brak choroby lub zniedołężnienia.
Jest to także sprawność do prowadzenia
produktywnego życia społecznego i
ekonomicznego.
W medycynie zamiast słowa „zdrowie”
używa się terminu „homeostaza”. Jest
to zdolność organizmu do efektywnej
obrony przed stresorami w celu
przywrócenia i utrzymania wewnętrznej
równowagi.
Wybitny lekarz kanadyjski, Marc Lalonde obliczył, że
długość i jakość życia człowieka zależą głównie od
czterech czynników. Lalonde obliczył też przybliżoną
wartość procentową tych czynników. Są to:
· Wyposażenie genetyczne 12%
· Medycyna (lecznictwo) 18%
· Wpływ środowiska 14%
· Styl życia 56%
DEKALOG
ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA
Jest to zestawienie 10 zasad,
których znajomość i przestrzeganie
może znacząco przyczynić się do wydłużenia
i poprawy jakości życia człowieka.
ZASADA I
„Wiedza o samym sobie”
„Wiedza o samym sobie”
Wiedza o samym sobie
konieczna jest do oceny
stanu swojego zdrowia,
własnej wartości, emocji
i przekonań. Daje prawo do
zachowania godności, a
także doznawania szacunku
ze strony innych osób,
świadomość swoich
zdolności, umiejętności
i zalet.
ZASADA II
„ Utrzymywanie sił obronnych
organizmu w stałej gotowości”
„ Utrzymywanie sił obronnych
organizmu w stałej gotowości”
Polega to na niedopuszczeniu
do zachowań obniżających
bariery odpornościowe
(immunologiczne), na
właściwym postępowaniu
podczas chorób i
dolegliwości oraz umiejętnym
wykorzystaniu sił
psychicznych.
ZASADA III
„NIE NADUŻYWANIE LEKÓW”
„NIE NADUŻYWANIE LEKÓW”
W dzisiejszych czasach lekarstwa zaczęto
traktować jak słodycze. Leków należy używać tylko
wtedy, gdy ich naprawdę potrzebujemy i
skonsultować dawkowanie z lekarzem. Leki
stosujemy w ilości niezbędnej w przypadku
występowania różnych dolegliwości oraz staramy
zastępować je siłami wewnętrznymi organizmu
zwalczającymi objawy chorobowe
Pamiętaj!
• Tabletki to nie cukierki!
• Leki też uzależniają!
• Lekomania to choroba!
ZASADA IV
„Utrzymywanie wszechstronnej
aktywności fizycznej”
„Utrzymywanie wszechstronnej
aktywności fizycznej”
Aktywność ruchowa sprzyja
rozwojowi organizmu, pomnażaniu i
zachowaniu zdrowia. Ruch rozwija
mięśnie, wpływa na prawidłowy
wzrost i kształt kości, rozwija układ
krążeniowo-oddechowy, podnosi
sprawność i wydolność fizyczną.
Niedostatek ruchu powoduje
mniejszą pojemność płuc, mniejszą
wydolność fizyczną, słabsze
mięśnie, gorszy refleks i
koordynację ruchów.
Każda aktywność ruchowa i uprawianie sportów
powinny być dostosowane do wieku, budowy
fizycznej oraz stanu zdrowia.
Ćwiczenia zawsze powinno się poprzedzić
rozgrzewką. Ważne jest również,
aby rozpoczynać ćwiczenia powoli i stopniowo
zwiększać ich intensywność.
Aby aktywność fizyczna przynosiła odpowiednie
efekty, powinna być systematyczna, a ćwiczenia
wykonywane przez określony czas i z określoną
intensywnością. Za optymalny poziom aktywności
fizycznej wpływający na zdrowie dzieci uważa się
wysiłki wykonywane 5 razy w tygodniu przez 20
min. Dorośli wymagają wysiłków minimum 30 min.
o intensywności umiarkowanej (np. marsz
każdego dnia).
Nie trzeba przypominać, że do
aktywności fizycznej absolutnie
nie należy oglądanie TV czy
granie na komputerze! 
ZASADA V
„Prawidłowe odżywianie się”
Zasady racjonalnego żywienia
• Dbaj o urozmaicona dietę
• Starajmy się spożywać produkty świeże, nieprzetworzone,
• Warzywa i owoce możemy spożywać bez ograniczenia,
• Spożywajmy co najmniej 5 posiłki dziennie- często i mało,
• Jedzmy regularnie o tych samych porach,
• Jeść należy zawsze w spokoju i powoli,
• Pierwsze śniadanie o wczesnej porze powinno być
lekkostrawne,
• Lekkostrawną kolację jedzmy najpóźniej dwie godziny
przed snem,
• Po posiłku od stołu wstawajmy z uczuciem lekkiego
niedosytu (nie będziemy mieli problemów z nadwagą).
ZASADA VI
„Hartowanie się”
„Hartowanie się”
Człowiek w wyniku hartowania staje się odporniejszy na
szkodliwe dla organizmu czynniki, zarówno zewnętrzne jak i
wewnętrzne. Człowiek dobrze zahartowany praktycznie nie
zaziębia się, omijają go wszelkie anginy i schorzenia dróg
oddechowych, nie grożą mu także dokuczliwe i groźne dla
zdrowia choroby zatok, uciążliwe zapalenia płuc i zawsze
groźne ataki grypy.
Hartowanie ma także ogromne znaczenie dla podniesienia
ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej, usprawnienia
procesów przemiany materii oraz polepszenia pracy układu
krążenia.
ZASADA VII
„Rozwijanie umiejętności
walki ze stresem”
SPOSOBY WALKI ZE STRESEM
Ćwiczenia. Ćwiczenia poprawiają ogólne samopoczucie i pozwalają na
nabranie dystansu do codziennych problemów.
Hobby. Oddając się ulubionym zajęciom, zapominamy chwilowo o
problemach i dajemy organizmowi czas na regenerację sił.
Pozytywne myślenie Metody umysłowe polegają na relaksowaniu umysłu.
Zalicza się tu takie metody jak medytacja, hipnoza czy techniki
wizualizacyjne.
Relaks ciała. Cielesne techniki relaksacyjne to techniki oddechowe,
podczas których kontrolując wdechy i wydechy, obniżamy poziom
napięcia związanego ze stresem. Innym przykładem są tu metody
zaczerpnięte z dalekiego wschodu, takie jak joga lub tai chi.
Rozmowa. To chyba najprostsza metoda walki ze stresem. Jeżeli Twoje
problemy nie nadają się do opowiedzenia, możesz spróbować spisać je
na kartce - zmartwienia przelane na papier dają się łatwiej kontrolować,
dzięki czemu poziom stresu znacznie się obniża.
SPOSOBY WALKI ZE STRESEM
Umiejętnie dysponuj czasem. Prócz pracy, znajdź czas na
odpoczynek i relaks.
Utrzymywanie równowagi i dystansu. Nie panikuj przy nadmiarze
pracy, postaraj się znaleźć „złoty środek”; nabierz dystansu do tego
co błahe i do ludzi, którzy wpływają negatywnie na Twoje
samopoczucie.
Spędzaj czas z rodziną i przyjaciółmi. Otrzymując wsparcie od osób,
na których nam zależy znacznie dzielniej stajemy w szranki aby
zmierzyć się ze swoim stresem.
Kontroluj swój umysł. Usuń natrętne i stresujące myli z głowy. Staraj
się nie zadręczać samego siebie i nie stresować w chwili, gdy i tak
nie możesz nic na dany temat poradzić.
Żyj zdrowo! Przestrzegaj zasad zdrowego życia. Ćwicz, odżywiaj się
właściwie. Szczęście w ogromnej mierze zależy od zdrowia.
ZASADA VIII
„Wyeliminowanie nałogów”
„Wyeliminowanie nałogów”
Podstawowym kluczem do sukcesu jest motywacja i
wsparcie. Porzucenie nałogu musi przynosić temu, kto
taką decyzję podejmuje, odpowiednią nagrodę. Nagrodą
może być : uznanie ludzi, polepszenie zdrowia,
satysfakcja z własnej silnej woli.
ZASADA IX
„Życzliwość wobec innych”
„Życzliwość wobec innych”
Człowiek zdrowy społecznie to taki, który
czyni dobro, jest życzliwy dla innych, zna
wartość pojęć: tolerancja, kompromis i
posługuje się nimi w praktyce.
Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być
traktowany!
Jeżeli jesteś pomocny i życzliwy dla
innych, nie tylko oni czują się lepiej. Ty
również! 
ZASADA X
„Zachowanie postawy
copingowej”
Coping to dawanie sobie rady w życiu.
Człowiek prowadzący zdrowy styl życia to
taki, który jest OK, życiowy optymista,
odbierany przez innych jako człowiek
sukcesu. Dzięki temu jest osobą atrakcyjną
dla innych, posiadającą wielu przyjaciół.
Jest mu po prostu łatwiej żyć.
Zdrowie ma trzy wielkie wymiary:
FIZYCZNY, PSYCHICZNY
i SPOŁECZNY.
FIZYCZNY – sprawność ciała
PSYCHICZNY – spokój duszy
SPOŁECZNY – moralność i życzliwość
Wszystkie razem wzięte dają dopiero udaną
kompozycję.
Dziękujemy za udział w prelekcji 
Download
Random flashcards
Create flashcards