Harmonogram ZARZĄDZANIE STRESEM

advertisement
Harmonogram
ZARZĄDZANIE STRESEM NAUCZ SIĘ NAWIGOWAĆ SWOIM STRESEM
TWARZE STRESU – CHARAKTERYSTYKA PROCESU STRESU
60 MINUT
PROCES STRESU I JEGO WIELKOWYMIAROWOŚĆ – OD FIZJOLOGII DO PSYCHOLOGII STRESU
I
WPŁYW POZIOMÓW STRESU NA JAKOŚĆ ŻYCIA.
MODUŁ
DLACZEGO WARTO ROZWIJAĆ W SOBIE UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM?
60 MINUT
ZASOBY BUDUJĄCE ODPORNOŚĆ NA STRES
(SILNY PROFIL IMMUNOLOGICZNY I PROFIL PSYCHOLOGICZNY)
PSYCHOLOGICZNE CZYNNIKI ZDROWEGO ŻYCIA – CZYM SĄ I JAK JE ROZWIJAĆ?
ZNACZENIE STOPNIA REALIZACJI WARTOŚCI NA NASZ DOBROSTAN
II
MODUŁ RUCH, JAKO FORMA ODREAGOWANIA I ZAPOBIEGANIA STRESOWI – JAK WYTRWAĆ?
ODŻYWIANIE A STRES – JAK ZDROWO I EFEKTYWNIE WSPIERAĆ NASZ ORGANIZM?
5 MINUT
60 MINUT
PRZERWA KAWOWA
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – NA CZYM POLEGA?
STYLE ZARZĄDZANIA STRESEM
STRATEGIE ZARZĄDZANIA STRESEM
III
MODUŁ TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM
MECHANIZMY OBRONNE W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM – DLACZEGO WARTO JE ZNAĆ?
AUTODIAGNOZA REAKCJI NA STRES
60 MINUT
STUDIUM PRZYPADKU OSOBISTEJ HISTORII STRESU – ANALIZA SYTUACJI STRESOWYCH I
SPOSOBÓW RADZENIA W SYTUACJI STRESU,
IV
MODUŁ CZY PRODUKUJESZ WEWNĘTRZNY STRES - CZYLI JAK GENERUJESZ STRATY ENERGII ?
MAPA NAWYKOWYCH DZIAŁAŃ W SYTUACJI STRESU
5 MINUT
45 MINUT
PRZERWA KAWOWA
TRENING ZACHOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH
STRES A PRACA
V
STRES A RELACJE INTERPERSONALNE
MODUŁ
STRES A BYCIE W PROCESIE ZMIANY
60 MINUT
PLAN NA STRES
VI
OPRACOWANIE MODELU OSOBISTEGO PLANU R
MODUŁ EDUKCJI STRESU –Z UWZGLĘDNIENIEM ZASOBÓW OSOBISTYCH ORAZ SYTUACYJNYCH
10 MINUT
ZAKOŃCZENIE I ROZDANIE CERTYFIKATÓW
Download